Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Minderheitensprache

Znaczenie jest wymierne

Federalna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) zorganizowała siódme Forum Regionów Mniejszości Europejskich, tym razem we współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce. Wydarzenie odbyło się w stolicach dwóch górnośląskich województw i koncentrowało się na językach mniejszości i ich znaczeniu dla świata pracy.

Read More …

Dalsze wsparcie dla języka i kultury

Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce, wystosował do dyrektorów szkół z nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości list. Chodzi o wprowadzone w minionym roku szkolnym zmniejszenie liczby godzin nauczania języka niemieckiego, ale także o projekty i programy mniejszości niemieckiej, które wspierają edukację językową.

Read More …

Gdzie jest ta sprawiedliwość? (+wideo)

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski po raz kolejny złożył poprawkę do budżetu państwa, zakładającą całkowite odebranie środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Ponadto wraz z grupą 20 posłów przygotował projekt ustawy odbierający mniejszościom narodowym i etnicznym przywilej wyborczy. Mniejszość niemiecka odpowiada, że to kolejny przejaw dyskryminacji.

Read More …

Dalsze cięcia w zakresie edukacji języka niemieckiego

1 września 2022 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, w wyniku którego liczba godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zmniejszona została z trzech godzin do jednej tygodniowo. To jednak nie koniec cięć – zgodnie z planami MEiN na rok 2023 finansowanie nauczania języka niemieckiego po raz kolejny zostanie w dramatyczny sposób ograniczone. Mniejszość niemiecka w Polsce apeluje o zaprzestanie dyskryminacji.

Read More …

Nie ma powodu do cięć (+wideo)

Dietmar Nietan, koordynator rządu federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej, odwiedził w miniony weekend (22-24 października) Śląsk, a także spotkał się z mniejszością niemiecką. Głównym tematem były cięcia w nauczaniu języka niemieckiego jako języka mniejszości w polskich szkołach.

Read More …

Historia dyskryminacji

Od 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Na mocy rozporządzenia ministra edukacji język niemiecki jako język mniejszości będzie nauczany w szkołach podstawowych tylko przez jedną godzinę tygodniowo. Jest to decyzja, którą nie tylko mniejszość niemiecka odbiera jako dyskryminację. Na kilka dni przed rozpoczęciem szkoły spoglądamy wstecz na ostatnie miesiące zmagań o nauczanie języka niemieckiego.

Read More …

Na rzecz większej ochrony języków mniejszościowych

W ramach konferencji, która odbyła się w 11 maja, zaprezentowano nową publikację Związku Towarzystw Stowarzyszeń. Jej tytuł brzmi „Droga do bezpiecznej przyszłości języka niemieckiego – mniejszość niemiecka o wdrażaniu Europejskiej Karty Językowej”, a jej treść omawia nie tylko problemowe kwestie w zakresie promowania języka niemieckiego, lecz także pomysły na to, jak wdrażanie Karty mogłoby przebiegać lepiej.

Read More …