Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Minderheitenwallfahrt

Do Świętej Anny

W pierwszą niedzielę czerwca odbyła się na Górze Świętej Anny Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Jest to ten dzień, kiedy umacniamy swoją wiarę. Kiedy powierzamy też na nowo przyszłość swoją i naszych rodzin, ale też przyszłość naszych organizacji mniejszościowych czy etnicznych – głosił biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja.

Read More …

Radość spotkania

W ubiegłą niedzielę, jak co roku, Niemcy pielgrzymowali do Barda Śląskiego, do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to drugie po członkowie mniejszości niemieckiej w Polsce. Następna data to 14 sierpnia. Wtedy odbędzie się pielgrzymka do Wambierzyc.

Read More …