Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

mniejszości narodowe

Mniejszości niepoliczone

Wczoraj członkowie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych debatowali o braku konkretnych wyników spisu powszechnego co do liczebności mniejszości w Polsce. Na pytania posłów próbowali odpowiedzieć pracownicy GUS.

 

Read More …

Burza w Komisji

Prace Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narowodych i Etnicznych praktycznie zostały zablokowane. Większość członków reprezentujących stronę mniejszościową zawiesiło udział w pracach tego gremium na znak solidarności z mniejszością niemiecką.

Read More …

Przegrana potyczka

W miniony poniedziałek (21.06.) odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które poświęcone było rozpatrzeniu wniosku posła mniejszości niemieckiej Ryszarda Galli o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie powoływania rad programowych.

Read More …

RPO pisze do MSWiA o sytuacji mniejszości

RPO Adam Bodnar
Fot.: Adrian Grycuk / wikimedia commons

W swoim stanowisku przedstawiciele mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwrócili uwagę na trudności w przystosowaniu systemu dotowania do zmieniających się warunków związanych z pandemią. Wsparł ich teraz także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Read More …

Tarcza antykryzysowa dla mniejszości

 

 

Pandemia koronawirusa ujawniła jak w soczewce negatywne zjawiska w zakresie funkcjonowania i finansowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, co środowiska mniejszościowe sygnalizują od wielu lat. Strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości w związku z tym wydała oświadczenie.

Read More …

Einführung der Symetrie verstößt gegen die Verfassung / Wprowadzenie symetrii jest naruszeniem Konstytucji

Szymon Szynkowski vel Sęk (rechts) forderte bei der Pressekonferenz mit Janusz Kowalski (PiS) eine aktive Haltung der deutschen Minderheit zu den Rechten der Polen in Deutschland. Foto: R. Urban

 

Im Wahlkampf stellte der polnische stellvertretende Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk in Oppeln ein Ultimatum: Die Polen in Deutschland sollen als Minderheit anerkannt werden, im Gegenzug werden weitere Rechte der deutsche Minderheit in Polen realisiert. Die Aussage stieß auf Kritik der deutschen Minderheit, die nun von anderen nationalen Minderheiten in Polen unterstützt wird.

Read More …

Gemeinsames Haus / Wspólny dom

Prezydent RP Andrzej Duda Fot.: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Wenige Tage vor dem 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit durch Polen verfasste Staatspräsident Andrzej Duda einen Brief an die in Polen lebenden nationalen und ethnischen Minderheiten. Darin unterstreicht er u.a. die Verdienste der Volksgruppen für den Aufbau des Landes.

Read More …

Gemeinsam für mehr Rechte

 

Beim diesjährigen Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Natonalitäten (FUEN) im holländischen Leeuwarden (fries. Ljouwert) wurde neben vielen Beschlüssen und Resolutionen auch ein Pakt verabschiedet, der sich an die Mehrheitsgesellschaften in Europa richtet. Darin appellieren die Minderheiten für Unterstützung bei ihren Forderungen nach mehr Rechten in der Europäischen Union.

Read More …

O mediach, edukacji i inwigilacji

Mniejszość niemiecką w Komisji Wspólnej reprezentują Bernard Gaida (2 od prawej) i Rafał Bartek (3 od prawej). Foto: Ewa Stolz

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.

Read More …