Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

MON

Gesellschaftliche Stigmatisierung

Anfang dieses Monats haben untergeordnete Stellen des Verteidigungsministeriums staatliche und kommunale Behörden damit beauftragt, Informationen über polnische Staatsbürger mit einer nichtpolnischen Nationalität zu sammeln. In diesem Rahmen werden u.a. Landräte dazu aufgefordert, spätestens bis September dieses Jahres Angaben über sie zu machen, darunter solche über ihre Anzahl und gesellschaftliche Integration, ihren Lebensstandard sowie die wichtigsten Probleme und Konflikte in den jeweiligen Wohngebieten. Erforderlich ist auch die Nennung der formellen und informellen Spitzenvertreter der Organisationen und Vereinigungen von Menschen, die sich einer nichtpolnischen ethnischen Gruppe zugehörig sehen.

Read More …

O mediach, edukacji i inwigilacji

Mniejszość niemiecką w Komisji Wspólnej reprezentują Bernard Gaida (2 od prawej) i Rafał Bartek (3 od prawej). Foto: Ewa Stolz

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.

Read More …

Odpowiedź niegodna państwa prawa / Die Antwort war eines Rechtsstaates nicht würdig

Poseł Ryszard Galla

Pod koniec maja bieżącego roku w mediach prawicowych i lewicowych dość obszernie relacjonowana była sprawa zbierania informacji o polskich obywatelach innych narodowości. Zgodnie też z wypowiedziami urzędników wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, działając z polecenia Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, przekazał wójtom, burmistrzom i prezydentom miast pismo, które wstrząsnęło środowiskiem mniejszości w Polsce.Read More …