Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Namensänderung

Dlaczegóż więc nie mielibyśmy nadawać imion takich, jak Władysław, Mieczysław?

Już w 1930 r. w tytułowy sposób pytał retorycznie Związek Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ) o cele i zasady polskiej polityki narodowej na Górnym Śląsku. Zawołanie to, przy odpowiedniej kwerendzie prasowej i innym zestawie imion, można by pewnie odnaleźć i na niemieckim Górnym Śląsku, gdyż lata trzydzieste ubiegłego wieku były czasem, w którym oba państwa narodowe toczyły kolejną kampanię o „przywrócenie” pierwotnego stanu na tym obszarze. Najogólniej mówiąc czyniono to drogą usunięcia pozostałości kulturalnych uznanych za obce i przystosowania form pośrednich do stanu uznanego za własny. Ten okres symetryczny na polu polityki nazewniczej zastąpił niedługo okres jednostronnej dominacji. Najpierw ‒ w okresie wojny ‒ niemieckiej, a po jej zakończeniu ‒ polskiej.

Read More …

Ein Name vor Gericht / Nazwisko przed sądem

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vor- und Nachnamen einheimischer Bewohner Masurens oder Schlesiens polonisiert und das ungeachtet der Meinung der Betroffenen. Ein Teil dieser Menschen kehrte nach dem Niedergang des Kommunismus sofort zur ursprünglichen Schreibweise ihrer Namen zurück, wenn auch nicht immer ohne Widerstände bei Beamten verschiedener Ebenen. Was dabei wundern mag: Solche Widerstände gibt es bei manchen Beamten bis heute, wie nun das Beispiel von Herbert Sobottka aus Lötzen zeigt, der seine Rechte vor Verwaltungsgerichten geltend machen musste.

Read More …