Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, September 27, 2022

Ostpreussen

Współpraca śląsko-wschodniopruska

Była to barwna układanka trzech województw, śląskiej i wschodniopruskiej młodzieży z mniejszości niemieckiej na warsztatach teatralnych w Lidzbarku Warmińskim. Równie śląsko-wschodniopruski jest dworek w Jełmuniu (Allmoyen), który młodzi ludzie zwiedzili w ostatnim dniu warsztatów.

Read More …

Obudzić śpiącą królewnę – ale jak?

 

Zamek w Sztynorcie jest szczególnym miejscem na Mazurach: symbolizuje długą historię wschodniopruskiego rodu szlacheckiego von Lehndorff, był świadkiem oporu przeciwko Hitlerowi, gościł również prominentnych nazistów, a przez wiele lat był siedzibą rolniczej spółdzielni produkcyjnej i pracodawcą dla wielu mieszkańców regionu. Zamek w Sztynorcie jest centrum kulturalnym na słabym strukturalnie terenie – i szansą na przyszłość.

Read More …

Historia kształcenia zawodowego

Władze Olsztyna, a zwłaszcza jego mieszkańcy, od kilkudziesięciu lat nieustannie
i niestrudzenieangażują się na rzecz ochrony dziedzictwa architektury z lat międzywojennych. Dzięki tym przedsięwzięciom, na przykładzie wielu już odrestaurowanych gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, możemy dowiedzieć się, jak w tym czasie zmieniał się krajobraz miasta.

Read More …