Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, February 7, 2023

Prawa mniejszości

Janusz Kowalski atakuje

W ostatnich tygodniach Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, wielokrotnie krytykował prawa, jakimi cieszy się mniejszość niemiecka w Polsce. Na dzisiejszej konferencji prasowej przed siedzibą opolskiej mniejszości niemieckiej po raz kolejny przedstawił stanowisko, że Niemców w Polsce należy pozbawić tych praw.

Read More …

Einführung der Symetrie verstößt gegen die Verfassung / Wprowadzenie symetrii jest naruszeniem Konstytucji

Szymon Szynkowski vel Sęk (rechts) forderte bei der Pressekonferenz mit Janusz Kowalski (PiS) eine aktive Haltung der deutschen Minderheit zu den Rechten der Polen in Deutschland. Foto: R. Urban

 

Im Wahlkampf stellte der polnische stellvertretende Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk in Oppeln ein Ultimatum: Die Polen in Deutschland sollen als Minderheit anerkannt werden, im Gegenzug werden weitere Rechte der deutsche Minderheit in Polen realisiert. Die Aussage stieß auf Kritik der deutschen Minderheit, die nun von anderen nationalen Minderheiten in Polen unterstützt wird.

Read More …

Gemeinsam für mehr Rechte

 

Beim diesjährigen Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Natonalitäten (FUEN) im holländischen Leeuwarden (fries. Ljouwert) wurde neben vielen Beschlüssen und Resolutionen auch ein Pakt verabschiedet, der sich an die Mehrheitsgesellschaften in Europa richtet. Darin appellieren die Minderheiten für Unterstützung bei ihren Forderungen nach mehr Rechten in der Europäischen Union.

Read More …

O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Wspólnej obecny był m.in. minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński.
Foto: MSWiA/twitter.com

W środę obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która podjęłą m.in. temat kontrowersyjnej ustawy o IPN oraz kwestię edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto strona mniejszościowa wybrała nowego współprzewodniczącego, którym został przedstawiciel mniejszości ukraińskiej dr Grzegorz Kuprianowicz.

 

Read More …

Abgeordnete unterstützen das Minority-Safepack / Posłowie wspierają Minority Safepack

Die ersten Unterstützer der Initiative im polnischen Parlament. V.L. Robert Tyszkiewicz, Tomasz Siemoniak, Andrzej Halicki und Ryszard Galla. Foto: Robert Tyszkiewicz/facebook.com

Auch polnische Politiker unterstützen die Minorty-Safepack-Inititiative. Vergangene Woche haben es im polnischen Parlament symbolisch als erste Tomasz Siemoniak, ehemaliger Verteidigungsminister Polens, Andrzej Halicki, früherer Verwaltungsminister und Robert Tyszkiewicz, langjähriger Sejmabgeordneter der Bügerplattform (PO) getan. Rudolf Urban sprach dazu mit Tomasz Siemoniak

 

Read More …

Dla wszystkich mniejszości

W Polsce rusza kampania wsparcia inicjatywy Minority Safepack. Jendym z pierwszych wspierających jest szef Niemców w Polsce Bernard Gaida.
Foto: Rudolf Urban

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych nie leżą w gestii instytucji Unii Europejskiej, lecz realizowane są przez poszczególne państwa członkowskie. Mimo ratyfikowanych traktatów o ochronie mniejszości i językach mniejszościowych, każde państwo w inny sposób podchodzi do tego tematu. Federalny Związek Europejskich Grup Mniejszościowych (FUEN) chce jednak, aby prawa mniejszości były regulowane na poziomie Brukseli i potrzebuje do tego wsparcia co najmniej 1 miliona obywateli Unii.

 

Read More …