Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent

Polen hat gewählt /Polska wybrała

 

Mit 51,03 % der Stimmen gewann Andrzej Duda die Stichwahl für das Amt des polnischen Staatspräsidenten. Nach einem harten, streckenweise kompromisslos geführten Wahlkampf steht das Land geteilt da. Und wie sieht die deutsche Minderheit die Wiederwahl Andrzej Dudas, in dessen Wahlkampf die deutsche Minderheit gar nicht thematisiert, Deutschland dagegen kritisch betrachtet wurde? Wir fragten Vertreter der Organisationen der Deutschen nach ihrer Meinung.

Read More …

Gemeinsames Haus / Wspólny dom

Prezydent RP Andrzej Duda Fot.: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Wenige Tage vor dem 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit durch Polen verfasste Staatspräsident Andrzej Duda einen Brief an die in Polen lebenden nationalen und ethnischen Minderheiten. Darin unterstreicht er u.a. die Verdienste der Volksgruppen für den Aufbau des Landes.

Read More …

O Niepodległości i szkolnictwie

Posiedzeniom komitetu obchodów rocznicy niepodległości Polski przewodniczy Prezydent Andrzej Duda. Foto: Jakub Szymczuk/KPRP

W roku 2018 Polska świetuje jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości, nad którego obchodami czuwa specjalny komitet. W jego skład wchodzą także reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych, w tym szef opolskiej mniejszości niemieckiej Rafał Bartek. Dla niego pobyt w Warszawie był jednak również okazją do dyskusji o oświacie mniejszościowej.

Read More …

Lepsi i gorsi w państwie prawa / Bessere und Schlechtere in einem Rechtsstaat

Ryszard Galla w Sejmie

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym utrzymuje wcześniejsze rozwiązanie zaproponowane przez PiS, zgodnie z którym do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołana osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych. Nie może to być oczywiście osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo.Read More …

Niebezpieczeństwo wciąż czyha / Die Gefahr lauert noch immer

Poseł Ryszard Galla (z prawej) w Sejmie

Po zawetowaniu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w polskiej polityce po raz kolejny w ostatnich miesiącach zawrzało. Tym razem jednak decyzja głowy państwa przez dużą część polskiego społeczeństwa przyjęta została z uznaniem i ulgą. Trudno się jednak dziwić, jest to bowiem gest solidarności wobec samorządowców, którzy namawiali prezydenta do takiej decyzji i jednocześnie prosili go o zablokowania zmian podważających pozycję samorządów, które znalazłyby się w bardzo trudnej sytuacji. Read More …

Kupczenia nie będzie! / Kein Kuhhandel möglich!

Siedziba KRS

Prezydent RP Andrzej Duda zaproponował, by wybór sędziów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) wybierała sejmowa większość, czyli 3/5. Oznacza to 276 posłów, ale… Tylko wtedy, jeżeli prezydent miał na myśli stuprocentową frekwencję, czyli 460 posłów, a nie z obecnych na sali, czego nie uściślił. Szkoda, bo wówczas wyliczenia byłyby już inne. Zakładając jednak zasadę, jaka winna obowiązywać, czyli liczona ze stuprocentowej frekwencji, to z sejmowej arytmetyki wynika, że po przyjęciu prezydenckiej ustawy o KRS i przy poparciu klubu Kukiz’15 do obsadzenia sędziów, Prawo i Sprawiedliwość będzie potrzebowało jeszcze po 3 posłów z klubów Republikanie oraz Wolni i Solidarni, a także głosy 5 posłów niezrzeszonych.Read More …