Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Europy

Rada Europy upomina Polskę

Komitet Ekspertów Rady Europy, który monitoruje przestrzeganie zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, opublikował raport, w którym stwierdza, że Polska musi przyjąć bardziej “proaktywne” i “ustrukturyzowane” podejście do promowania języków regionalnych lub mniejszościowych.

Read More …

Rada Europy reaguje

Po tym, jak się okazało, że cięcia subwencji oświatowej na lekcje języka mniejszości mają dotyczyć wyłącznie języka niemieckiego, Związek Niemieckich Stowarzyszeń złożył skargę do Rady Europy. Jej pierwsza reakcja była natychmiastowa.

Read More …

Teoria mija się z praktyką

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie z ekspertami Rady Europy dotyczące III Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy o realizacji postanowień Karty Języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzony przez rząd Polski z datą 2019. Oznacza to, że miało do niego dojść w ub. roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa zostało przesunięte.

Read More …

Ochrona i promocja niewystarczająca

 

 

Obowiązująca od września 2009 r. w Polsce Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jest dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce ważnym dokumentem, ponieważ rząd zobowiązał się do szeregu działań na rzecz tych społeczności. Na swoim ostatnim posiedzeniu przed świętami (14.12.2020) sejmowa komisja mniejszości dyskutowała o stanie realizacji zapisów.

Read More …