Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sorkwity

„Nie wolno nam spocząć na laurach”

Sebastian Jabłoński od czerwca 2021 r. jest przewodniczącym Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Niedźwiedzia Łapa” w Mrągowie. W rozmowie z Lucasem Netterem dokonuje on przeglądu minionego roku w „swojej” mniejszości niemieckiej – i mówi o wyzwaniach na przyszłość.

Read More …

Dom Pojednania otwarty na ludzi różnych konfesji

Otwarcie Domu Pojednania. Od lewej: pastor Reiner Chionnow z Norddörfer/Sylt, pastor Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i wójt gminy. Foto: Alfred Czesla
Otwarcie Domu Pojednania. Od lewej: pastor Reiner Chionnow z Norddörfer/Sylt, pastor Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i wójt gminy.
Foto: Alfred Czesla

Wieś Sorkwity (Sorquitten) została założona w 1379 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode. Luteranizm na Mazurach wprowadził w 1525 roku książę pruski Albrecht. W miejscowości tej do dziś działa jedyna na Warmii i Mazurach parafia ewangelicko-augsburska, której działalność zapoczątkowana została w XV w. Read More …