Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sprache

Znaczenie jest wymierne

Federalna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) zorganizowała siódme Forum Regionów Mniejszości Europejskich, tym razem we współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce. Wydarzenie odbyło się w stolicach dwóch górnośląskich województw i koncentrowało się na językach mniejszości i ich znaczeniu dla świata pracy.

Read More …

Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons

Rada Europy upomina Polskę

Komitet Ekspertów Rady Europy monitorujący przestrzeganie zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych opublikował raport, w którym stwierdza, że Polska musi przyjąć bardziej „proaktywne” i „ustrukturyzowane” podejście do promowania języków regionalnych lub mniejszościowych.

Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons
Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons

94-stronicowy raport opisuje wszystkie języki regionalne i mniejszościowe chronione prawem w Polsce i dochodzi do jasnych wniosków. Chociaż polskie ustawodawstwo zapewnia ramy dla używania języków regionalnych lub mniejszościowych w obszarach takich jak: edukacja, administracja, media i kultura – a polskie władze zapewniają wsparcie finansowe dla działań i inicjatyw w językach objętych Kartą – raport identyfikuje znaczące luki we wdrażaniu Karty, która w Polsce weszła w życie w 2009 r.

Opierając się na sytuacji politycznej i prawnej panującej w czasie wizyty Komitetu Ekspertów w Polsce w marcu tego roku, raport identyfikuje „oczywiste negatywne konsekwencje” po tym, jak Polska ograniczyła nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości do zaledwie jednej godziny tygodniowo od września ubiegłego roku – w przeciwieństwie do trzech godzin przewidzianych dla innych języków regionalnych lub mniejszościowych. Dlatego też w raporcie wyraźnie stwierdzono: „Komitet Ekspertów powtarza, że podjęte środki nie są w żaden sposób uzasadnione. Wzywa polskie władze do natychmiastowego wycofania środków ograniczających nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości i zaoferowania nauczania w języku niemieckim zgodnie z polskim dokumentem ratyfikacyjnym”.

Krytyce poddano również fakt, że powiększenie miasta Opola doprowadziło do usunięcia dwujęzycznych polsko-niemieckich tablic z nazwami miejscowości, które stały się częścią miasta. Eksperci odnieśli się również do niedawnych prób usunięcia dwujęzycznych tablic ze stacji kolejowych w gminie Chrząstowice i także postrzegają to jako naruszenie Karty języków mniejszościowych. Za ostatni problem związany z językiem mniejszości niemieckiej Komitet Ekspertów uważa brak niemieckojęzycznych publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Istnieje tylko kilka programów radiowych i jeden telewizyjny, co nie jest zgodne z wytycznymi.

ru

Die Gedanken sind frei

Niemiecki wraca do domów

Tygodniowy cykl pisania kolumny spowodował, że dopiero teraz na gościnnych łamach „Wochenblatt.pl” mogę wyrazić swoje zadowolenie z wydarzenia sprzed tygodnia. GUS ogłosił wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie narodowości, z którymi identyfikują się obywatele RP. Wczoraj udało mi się o nich porozmawiać z abp. Alfonsem Nossolem, który także dostrzega w nich siłę naszej śląskiej tożsamości.

Read More …

Ostatnia, która jeszcze „paueruje”

Kiedy dziś mówi się o gwarze śląskiej, wielu od razu myśli o Górnym Śląsku i dialekcie słowiańskim. Język śląski, którym posługiwano się na Dolnym Śląsku, po II wojnie światowej prawie na tym terenie zanikł, ponieważ większość ludzi mówiących tym dialektem została wypędzona. Dziś przedstawiamy Steffi Wróbel, z domu Fuhrmann, która wciąż mieszka na Śląsku i jest chyba jedyną osobą, która nadal „paueruje” po śląsku. Ta energiczna pani mieszka w Sobótce u podnóża góry Ślęży i 30 kwietnia obchodzi 93. urodziny.

Read More …