Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sylwia Kus

Efekt frekwencji, polaryzacji, antyniemieckiej retoryki

Wynik minionych wyborów parlamentarnych dla mniejszości niemieckiej jest rozczarowujący. Po 18 latach straciliśmy swojego jedynego przedstawiciela w polskim parlamencie, którym był Ryszard Galla. Nie udało się też zdobyć mandatu senatora Henrykowi Lakwie, choć jego wynik prawie 30000 głosów budzi respekt i wiarę w lepsze jutro, a przede wszystkim w dobry rezultat w najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się wiosną 2024 r. Mimo to rodzi się pytanie – dlaczego tak surowo oceniano przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej? Skierowaliśmy je do tych, którzy oprócz Ryszarda Galli i szefa opolskiego TSKN i VdG Rafała Bartka znaleźli się w ścisłej czołówce ze względu na liczbę głosów zebranych w wyborach na listę Mniejszości Niemieckiej.

Read More …

Wybory do Sejmu: Krzywdząca decyzja

Kwestia nauczania języka niemieckiego jest jednym z najważniejszych tematów dla mniejszości niemieckiej w ostatnim czasie. Przywrócenie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości do trzech godzin – jak to ma miejsce w przypadku innych mniejszości – jest także jednym z punktów programu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka.

Read More …

„Nie chcemy czekać 100 lat”

Wyrównanie szans ekonomicznych, poprawa dostępności badań i opieki zdrowotnej kobiet, wsparcie rozwoju kobiet – to założenia programowe, które przedstawiły kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka na konferencji prasowej w piątek ubiegłego tygodnia.

Program KWW Mniejszość Niemiecka zakłada działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, m.in. kwestii prawa do równych wynagrodzeń, zapobiegania wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci, dostępności i finansowania badań, sprawowania opieki nad dziećmi. Jak mówiła Zuzanna Donath-Kasiura: – My, kobiety, udowadniamy sobie i innym, że można po gospodarsku rozwiązywać problemy i pracować dla wspólnego dobra, aby w naszym Heimacie, w naszych wioskach, miasteczkach i miastach żyło się lepiej. Kandydatka KWWMN do Sejmu podkreśliła również, że choć kobiety stanowią 51% społeczeństwa, to według raportu Global Gender Gap Report opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne równy status kobiety żyjące w Europie Środkowo-Wschodniej osiągną w 2128 r. – My nie chcemy czekać ponad 100 lat! Chcemy działać, aby wyrównać nasze szanse ekonomiczne, umożliwić osiągnięcia edukacyjne, poprawić dostępność badań i opieki zdrowotnej i zwiększyć udział w polityce – mówiła Zuzanna Donath-Kasiura.

Kolejna kandydatka KWWMN do Sejmu Sylwia Kus opowiedziała się za większym wsparciem dla kobiet, które chcą łączyć życie rodzinne i zawodowe. – Będziemy wspierać i podejmować inicjatywy, których celem jest wzmocnienie kobiet na rynku pracy, zarówno tych, które na niego dopiero wchodzą, jak i tych, które wracają do aktywności np. po okresie urlopu macierzyńskiego. Takie inicjatywy mogą dotyczyć zarówno większej dostępności szkoleń przygotowujących do konkretnych ról zawodowych, jak i zapewnienia dostępności opieki nad dziećmi, zwłaszcza w małych, lokalnych społecznościach, np. w żłobkach, przedszkolach czy klubach malucha – mówiła Sylwia Kus, zaś Edyta Gola podkreśliła wysokie kompetencje kobiet zaangażowanych w działalność mniejszości niemieckiej. – Ich duża aktywność, wrażliwość i dobre rozeznanie w potrzebach ludzkich są dla KWWMN cennym głosem doradczym, z którego czerpiemy. Dumni jesteśmy też z tego, że na liście kandydatów do Sejmu KWWMN kobiety stanowią połowę i są to kandydatki mające specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie – mówiła Edyta Gola.

Dla kandydatek KWWMN ważne jest jednak również wsparcie dla tych kobiet, które decydują się na poświęcenie się rodzinie i lokalnej społeczności. – Dlatego chcemy zainicjować działania dotyczące organizacji w lokalnych społecznościach szkoleń i warsztatów. Ich tematyka powinna być zgodna z potrzebami, a może dotyczyć np. szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, szkoleń językowych czy organizacji warsztatów tematycznych z zakresu florystyki, kosmetologii, pracy projektowej, itp. – mówiła podczas konferencji prasowej Aneta Langer.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października.

Rudolf Urban

 

Nie jesteśmy zagrożeniem

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka zorganizował dziś konferencję prasową, podczas której odniósł się do deklaracji posła Janusza Kowalskiego, który zapowiada odebranie „przywileju” wyborczego mniejszości niemieckiej. Poruszono również kwestie praw Polaków w Niemczech i nauczania języka polskiego za Odrą.

Read More …

Decyzje personalne

W poniedziałek (6 czerwca) odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń (VdG), który został wybrany pod koniec maja. Oprócz dyskusji o tegorocznych projektach i ich finansowaniu skupiono się na decyzjach personalnych w zarządzie.

Read More …

Zebranie delegatów TSKN

Delegaci Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim spotkali się dziś w Zakrzowie, by podsumować ubiegły rok. Oprócz sprawozdań nie zabrakło dyskusji na temat języka niemieckiego i zbliżających się wyborów w strukturach TSKN oraz wyborów samorządowych i parlamentarnych.

Read More …