Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Unwersytet Opolski

Warto!

1227ru-studium
Agata Makiola będzie niebawem pełnoprawną nauczycielką historii.

Począwszy od 2013 roku, w szkołach oprócz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej nauczany jest przedmiot pn. „Własna historia i kultura kraju pochodzenia mniejszości narodowej”. Uczą go przeważnie nauczyciele języka niemieckiego, dla których Niemieckie Towarzystwo Oświatowe przygotowało program oraz materiały dydaktyczne, zaś Uniwersytet Opolski prowadzi od ubiegłego roku całe studia podyplomowe poświęcone tym zagadnieniom.Read More …