Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Uczenie się od siebie nawzajem

W ubiegłym tygodniu w Berlinie odbyła się doroczna konferencja Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) (o czym informowaliśmy). Jako przedstawicielka młodego pokolenia mniejszości niemieckiej w Polsce w trzydniowym spotkaniu wzięła udział także Weronika Koston, przewodnicząca Związku i Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM).

W ramach spotkania 37 przedstawicieli mniejszości niemieckiej z 17 krajów Europy i Azji Środkowej nie tylko Bernard Gaida został zatwierdzony na swoim stanowisku rzecznika tego nieformalnego gremium. Wybrano również nową koordynatorkę AGDM ds. młodzieży, którą została Hanna Klein ze Wspólnoty Niemieckiej – Ziomkostwa Szwabów Dunajskich w Chorwacji z siedzibą w Osijeku (Essegg). Zastąpiła na tym stanowisku Patrika Lomparta z szeregów mniejszości niemieckiej na Słowacji. W ciągu najbliższych trzech lat Hanna Klein chce zrealizować głównie te projekty młodzieżowe AGDM, które zostały wstrzymane w czasie pandemii koronawirusa. – Ale oczywiście będziemy też rozwijać nowe inicjatywy. Poza tym chcemy ponownie zintensyfikować osobiste spotkania, zarówno w naszym gronie jako przedstawicieli młodzieży, jak i z Bernardem Gaidą i biurem koordynacyjnym AGDM w Berlinie – wyjaśnia.

Hanna Klein bei der AGDM-Jahrestagung
Foto: AGDM

Przewodnicząca BJDM Weronika Koston pojechała do Berlina jako przedstawicielka młodzieży mniejszości niemieckiej w Polsce. Jak relacjonuje studentka, która pełni również funkcję pełnomocnika ds. młodzieży w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG), podczas spotkania w stolicy Niemiec udało jej się nawiązać owocne kontakty z innymi przedstawicielami młodzieży z krajów uczestniczących w projekcie. – Z tych dyskusji wyniosłam kilka przykładów najlepszych praktyk, które można przenieść na grunt naszej działalności projektowej – mówi.

Młodzi ludzie snuli nawet plany przyszłej współpracy. – Już teraz planujemy wspólne projekty na przyszły rok. Na przykład na Śląsk ma przyjechać z rewizytą grupa młodzieżowa Niemców z Węgier. Pokażemy im, jak działamy w Polsce i jak funkcjonuje nasza praca z młodzieżą – opowiada Weronika Koston.

Weronika Koston
Foto: Anna Rejman

Oczywiście wymiana działa również w drugą stronę: – Szczególne wrażenie wywarła na mnie profesjonalnie zorganizowana organizacja młodzieżowa mniejszości niemieckiej w Rumunii. Zaproponowano mi tam nawet staż – z którego bardzo chętnie skorzystam. Jestem pewna, że wgląd w tamtejsze struktury będzie również cennym impulsem dla mojej pracy w BJDM – dodaje Weronika Koston.

Lucas Netter

Show More