Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Warto!

1227ru-studium
Agata Makiola będzie niebawem pełnoprawną nauczycielką historii.

Począwszy od 2013 roku, w szkołach oprócz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej nauczany jest przedmiot pn. „Własna historia i kultura kraju pochodzenia mniejszości narodowej”. Uczą go przeważnie nauczyciele języka niemieckiego, dla których Niemieckie Towarzystwo Oświatowe przygotowało program oraz materiały dydaktyczne, zaś Uniwersytet Opolski prowadzi od ubiegłego roku całe studia podyplomowe poświęcone tym zagadnieniom.

 

– Cała grupa jest zachwycona i widzimy, że pójście na te studia miało sens – mówi Agata Makiola, nauczycielka języka niemieckiego i zarazem studentka Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jest jedną z 15 nauczycielek, które tworzą pierwszą grupę owego specjalnego studium podyplomowego, mając nadzieję zdobyć dodatkową wiedzę przydatną w nauczaniu, a tym samym uzyskać większe bezpieczeństwo na rynku pracy, gdyż po ukończeniu studium nauczycielki nie tylko będą mogły prowadzić zajęcia z historii mniejszości niemieckiej i krajów niemieckojęzycznych, lecz także otrzymają oficjalny tytuł nauczyciela historii.

 

Droga do celu wiedzie poprzez trzy semestry, w trakcie których studiujący uzyskują gruntowny wgląd w dziedzinę nauk historycznych.

 

– Mamy wykłady na temat historii i kultury Śląska, historii Niemiec, a także historii współczesnej, aby absolwenci mogli być pełnoprawnymi nauczycielami historii – mówi dr Antoni Maziarz, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego kierujący tutejszym studium podyplomowym. – Ponadto część wykładów jest prowadzona w języku niemieckim, jako że sens studiów polega na tym, aby nauczyciele nauczali historii mniejszości niemieckiej dwujęzycznie.

 

A przy tym studium nie ogranicza się do pomieszczeń i pracowników Instytutu Historii. Ciekawym doświadczeniem dla jego uczestniczek było m.in. zwiedzanie Muzeum Śląska Opolskiego i wysłuchanie zorganizowanych tam prelekcji. – Włączyłam potem muzeum do programu swoich lekcji i odwiedziłam je wraz z uczniami – mówi Agata Makiola. A dr Maziarz dodaje, że w bieżącym semestrze zostaną zaproszeni na gościnne wykłady profesorowie, dzięki czemu studenci usłyszą głosy ekspertów z innych regionów Śląska.

 

Obecnie instytut czeka na osoby zainteresowane utworzeniem kolejnej grupy. – Mamy już zapytania, i to nie tylko z Opola, lecz także z województwa śląskiego, ale brakuje nam jeszcze kilku osób do osiągnięcia minimalnej liczby 15 studiujących – mówi dr Antoni Maziarz. – Takie studium jest wprawdzie dość męczące, ponieważ studenci spotykają się w co drugi piątek i sobotę, co po długim tygodniu pracy nie zawsze jest łatwe, ale myślę, że warto – dodaje Maziarz, a Agata Makiola podkreśla: – Koszty nie są bynajmniej niskie, ale jest to ważna inwestycja we własną przyszłość.

 

A zatem osoby zainteresowane odbyciem opisanych powyżej studiów podyplomowych mogą się zgłaszać w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego lub zasięgnąć bliższych informacji na stronie internetowej uczelni: www.cedu.uni.opole.pl.

 

Rudolf Urban

Show More