Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Mniej środków na działalność kulturalno-oświatową

Wczoraj spotkali się przedstawiciele niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niemieckich organizacji pośredniczących oraz Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM), aby zaplanować wydatki na bieżący rok. Wynik rozmów dla społeczności niemieckich jest rozczarowujący, ponieważ muszą liczyć się z mniejszym wsparciem o 18%.

To oznacza znaczącą zmianę w działalności kulturalno-oświatowej mniejszości niemieckiej w Europie, która prowadzona jest we współpracy z takimi instytucjami jak Instytut Goethego, Niemiecką Wymianą Akademicką, Centralą Szkolnictwa Zagranicznego czy Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą. Ponadto cięcia dotkną także niemieckie placówki dyplomatyczne, które wpierają regionalne i lokalne organizacje mniejszości niemieckiej.

 

Straty w Polsce

Dla Niemców w Polsce może to oznaczać, że wspólne projekty na rzecz edukacji Instytutu Goethego oraz Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego będą zagrożone. W szczególności jednak działalność kulturalna i oświatowa organizacji mniejszościowych, wspierana przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą zostanie przyhamowana, do czego należy również nasza gazeta oraz produkowane przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń (VdG) audycje radiowe i program telewizyjny. Ponadto regionalne organizacje mniejszości niemieckiej muszą nastawić się na mniejsze wsparcie ze strony konsulatów, a z tych środków finansowanych jest wiele małych projektów na rzecz społeczności lokalnych.

Mniejsze środki na bieżący rok spowodowane są z jednej strony generalnymi cięciami w wydatkach niemieckiego MSZ, z drugiej zaś zabezpieczeniem budżetu, co oznacza zamrożenie części zaplanowanych wydatków. To ostatnie może zostanie zniesione, przez co faktyczne cięcia nie wypadną tak drastycznie. Czy jednak do tego dojdzie, dziś nie wiadomo.

 

Byle to nie tendencja

Cięcia nie dotyczą jednak tylko Niemców w Polsce. Bernard Gaida, przewodniczący VdG i AGDM, zwraca uwagę przede wszystkim na mniejsze społeczności w innych krajach, w których z dotychczasowym wsparciem trudno im było wiązać koniec z końcem. „Kolejne cięcia mogą spowodować ich całkowite zaprzestanie działalności, co przecież nie może być w interesie Niemiec”, uważa Bernard Gaida i przypomina, że właśnie z tego powodu już w 2019r. AGDM przyjęła rezolucję wzywającą Republikę Federalną do zwiększania środków na rzecz mniejszości niemieckich a nie ich zmniejszanie.

Możemy zrozumieć, że w aktualnym czasie pandemii środków jest mniej i także mniejszości nie były może w stanie ze względu na lockdowny zrealizować wszystkie projekty. Jednorazowemu cięciu więc podołamy. Diabeł tkwi jednak w szczegółach i wszystko zależy od tego, jak cięcia ostatecznie zostaną dokonane. Mamy więc nadzieję, że na przyszłość tendencja nie pójdzie w tą właśnie stronę a raczej będziemy mogli oczekiwać realizacji zapisów naszej rezolucji. Dlatego w związku z aktualną sytuacją ale i generalnie prowadzimy jako AGDM rozmowy w Berlinie”, mówi Bernard Gaida.

To o tyle ważne, że w tym roku odbywają się wybory do Bundestagu i wśród mniejszości niemieckich istnieje obawa, że nowy rząd federalny może aktualne finansowanie po cięciach wziąć za punkt wyjścia swojej polityki, przez co pozytywny rozwój pracy kulturalno-oświatowej mniejszości byłby utrudniony.

O komentarz dotyczący cięć poprosiliśmy niemiecki MSZ. Czekamy na odpowiedź.

Rudolf Urban

Show More