Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Sprostaliśmy wyzwaniom

Z Józefem Gismanem, wicestarostą powiatu kędzierzńsko-kozielskiego, rozmawia Krzysztof Świerc.

– Jaki był miniony rok dla starostwa kędzierzyńsko-kozielskiego?

– Był rokiem ogromnych wyzwań. Trudno sobie przypomnieć, by w prawie 25-letniej historii powiatu spiętrzyło się aż tyle różnych problemów, które okazywały się dla nas, samorządowców, niemałymi wyzwaniami. Po pierwsze, czas wychodzenia z pandemii, która odbiła się na funkcjonowaniu nas wszystkich, po drugie, luty i wojna na Ukrainie, po trzecie – inflacja i galopujące ceny. To musiało się przełożyć na działanie samorządu. Na szczęście mamy sprawny zespół pracowników, przyrównałbym to do pracy silnika dobrze przetartego na różnych drogach. I choć były to dla nas wszystkich nowe problemy, daliśmy sobie radę. To była odważna i intensywna praca zespołowa całego zarządu powiatu oraz pracowników starostwa i jednostek podległych. Wiele trudnych tematów wymagało szybkiej reakcji, o wiele większego zaangażowania i przede wszystkim doświadczenia.

– Proszę powiedzieć, co w 2022 r. pod pana batutą udało się zrealizować z wcześniej założonych celów.

– Mimo kryzysu energetycznego, inflacji i dużej niepewności na rynku budowlanym udało się nam wiele zrobić. Można powiedzieć, że oglądaliśmy złotówkę z każdej strony i staraliśmy się maksymalnie wycisnąć nasz budżet, sięgając przy tym po środki zewnętrzne. Nie było ich mało, to 30 mln zł z różnych programów krajowych czy unijnych. Od lat zajmuję się oświatą i ta dziedzina jest mi szczególnie bliska. Szkoły to nasze oczko w głowie, unowocześniamy je, ale i inwestujemy w młodzież. Mamy świetne pracownie do nauki, nasz system doradztwa zawodowego jest modelowym przykładem tego, jak powinna wyglądać współpraca na linii uczeń – szkoła – firma. Jest doceniany w kraju. Chwalimy się naszymi szkołami i cieszymy się razem z uczniami ich sukcesami. Fundamenty oświatowe, jakie położyliśmy przed laty, procentują. Szczególnie cieszą nas sukcesy naszych uczniów, którzy biorą udział w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego. Świadczy to o zaangażowaniu młodych ludzi i ich doskonałej znajomości języka niemieckiego. Szczególnie świadomość wyboru nauki języka niemieckiego świadczy o znajomości arkanów rynku pracy w naszym województwie i województwach ościennych. Rynek pracy premiuje znajomość języków, a niemiecki i angielski to praktycznie podstawowe języki. Nasza młodzież zdaje sobie z tego sprawę. Z ogromną satysfakcją zawsze mówię o tym, że kolejny raz z rzędu uczeń naszej szkoły zajmuje pierwsze miejsce w olimpiadzie języka niemieckiego na szczeblu ogólnopolskim.

– Ale powiat to nie tylko oświata.

– Tak, to także drogi. Zarządzamy siecią 250 km dróg, to jak na powiat sporo i, co za tym idzie, to ważny dział, gdzie tych inwestycji jest naprawdę dużo. Nie ma gminy w naszym powiecie, gdzie nie prowadziliśmy prac, gdzie nie oddawaliśmy jakiegoś nowego odcinka jezdni. Oczywiście wiem, że na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Jednak chciałbym podkreślić, że do inwestycji drogowych podchodzimy kompleksowo, to nie tylko odcinek asfaltu, to cała infrastruktura, instalacje odprowadzające, oświetlenie hybrydowe na energię słoneczną, bezpieczne, doświetlane przejścia dla pieszych i wiele innych, także tych drobniejszych szczegółów, jak chociażby progi czy wysepki zwalniające lub wręcz nowe obiekty mostowe, które inżyniersko są zadaniami wymagającymi i czasochłonnymi. Jako powiat czynnie włączyliśmy się również w pomoc Ukrainie. W tym miejscu chciałbym podziękować naszym partnerom z Niemiec i partnerom z powiatu, dzięki którym wspólnie mogliśmy od pierwszych dni nieść pomoc potrzebującym. W 2022 r. podpisaliśmy umowę partnerską z powiatem wyżnickim na Ukrainie. Partnerstwo jest bardzo żywe, staramy się w miarę możliwości pomagać i odpowiadać na prośby naszych partnerów. Rok 2022 był sprawdzianem z ludzkiej solidarności

Józef Gisman, Landrat von Kandrzin-Cosel

– Co jest priorytetem dla starostwa kędzierzyńsko-kozielskiego na bieżący rok?

– Trudno powiedzieć, jaki będzie ten rok. Z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się za wschodnią granicą. Żyjemy w czasach ogromnego niepokoju. Mam nadzieję, że 2023 r. przyniesie rozwiązanie konfliktu na Ukrainie, co spowodowałoby również względne uspokojenie na rynku energetycznym w Polsce. Sytuacja geopolityczna jest wysoce nieprzewidywalna. W tym roku mamy nadzieję na odblokowanie pieniędzy z KPO. Jako samorząd jesteśmy przygotowani do startu w konkursach o środki zewnętrzne, mamy przygotowane dokumentacje na przebudowy kolejnych dróg, chcemy bardzo poważnie inwestować w szpital, tak by nadbudować go o dwa piętra i przenieść oddziały z Kędzierzyna do Koźla. Trudno powiedzieć, czy uda nam się to jeszcze zrealizować przed końcem kadencji, ale jeśli nie, to będzie to z pewnością priorytet na kolejną kadencję samorządu powiatowego i przyszłych radnych. Zatem drogi, szpital, szkoły i opieka społeczna to priorytety na ten rok. Dodam, że już w marcu odbędzie się otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, ogromna inwestycja warta 7 mln zł, największa jak do tej pory w opiece społecznej. Cieszę się, że ten całodobowy ośrodek dla osób niepełnosprawnych będzie dla nich nowym, bezpiecznym domem i że nasi podopieczni będą mogli mieszkać w dużo lepszych warunkach. Cały obiekt jest naszpikowany rozwiązaniami ekoenergetycznymi. Mocno się do tego przyłożyliśmy i myślę, że wszyscy będą z tej inwestycji zadowoleni.

Pracy zatem bardzo dużo.

– Jestem pewien, że mieszkańcy zobaczą wiele zmian na lepsze w naszym powiecie, we wszystkich dziedzinach, które nadzorujemy. Poza tym czeka nas też sprawdzian wyborczy. Będzie to długa i trudna pod wieloma względami kampania. Życzmy sobie wszyscy dojrzałości obywatelskiej w tych wyborach. Trzeźwej oceny rzeczywistości. Dalekowzroczności przy urnach wyborczych. Każdy nasz wybór nie może oznaczać, tylko tu i teraz. Jutro będzie należeć do naszych dzieci i wnuków. Musimy pomyśleć o ich przyszłości. Za rok wybory samorządowe, będziemy decydować o losach naszej małej ojczyzny, gminach, powiatach i województwie. Czeka nas wielka mobilizacja. I znów od nas będzie zależeć, jakie warunki do życia stworzymy naszym mieszkańcom. Realizacja każdego zadania wymaga środków finansowych, ale i społecznego współdziałania i wzajemnej akceptacji. Wielokrotnie powtarzałem: życzmy sobie wzajemnie wewnętrznego spokoju i zewnętrznego pokoju.

Show More