Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Jesteśmy na to skazani”

[responsivevoice_button voice='Polish Female' buttontext='Odsłuchaj treść']

W sobotę 4 marca odbyło się w katowickim kinie Kosmos seminarium „Regiony przyszłością Europy” zorganizowane przez stowarzyszenie REGIOS we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego. Śląska młodzież zaprosiła z tej okazji naukowców, którzy poprowadzili wykłady związane z regionalizmem.

– Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu REGIOS są częściowo związane z mniejszością niemiecką. Na Górnym Śląsku wokół Katowic te ruchy regionalne już zawsze były dosyć aktywne. Przy niektórych kwestiach bardzo się wspieramy, przy innych niekoniecznie. Ta konferencja miała na celu zebranie aktywistów z różnych tych ruchów, aby sobie powyjaśniać, jak regionalizmy wyglądają w Europie. Żyjąc na Górnym Śląsku, nie sposób od tego regionalizmu uciec, tym bardziej że członkowie mniejszości niemieckiej należą nierzadko również do organizacji regionalnych, tak bardzo się to wszystko u nas przenika. Jesteśmy na to skazani – mówi Eugeniusz Nagel, wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.

Europoseł Łukasz Kochut również wziął czynny udział w konferencji „Regiony przyszłością Europy”
Foto: Stowarzyszenie REGIOS

Współpraca

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się: prof. Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego, dr Paweł Popieliński z Polskiej Akademii Nauk i dr Tomasz Hutsch. Kilka dni przed samą imprezą organizatorzy musieli zamknąć listę uczestników ze względu na wielkość sali. Dla wszystkich, dla których zabrakło miejsca w kinie Kosmos, pozostało więc śledzenie seminarium przez transmisję online.

– Bardzo nas to cieszy. Wszyscy zaproszeni goście od razu przyjęli nasze zaproszenia. Naszym celem było szerzenie idei regionalizmu, że wśród regionalistów ważna jest obecność zarówno mniejszości niemieckiej, jak i przedstawicieli mniejszości śląskiej, oraz że dialog między nimi jest jak najbardziej możliwy. Od lat często słyszę opinię, że mniejszość niemiecka Ślązaków nie uznaje. My pokazaliśmy, że jest wręcz odwrotnie. Mniejszość niemiecka potrafi podać rękę, rozmawiać i tworzyć wspólnie ciekawe projekty, jak owa konferencja naukowa, którą wspólnie zorganizowaliśmy. Chcemy w przyszłości więcej inicjatyw wspólnie podejmować – mówi Lukas Giertler, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia REGIOS i działacz mniejszości niemieckiej w Bielsku-Białej. Zaś Eugeniusz Nagel dodaje: – Wiadomo, że w niektóre kwestie nie ingerujemy wcale, jak np. w kwestię języka śląskiego, ale są też wspólne historyczne czy kulturowe elementy, gdzie widzimy pole do współpracy, jak to już robimy choćby przy upamiętnieniu ofiar obozu na Zgodzie. Marsz na Zgodę w styczniu organizuje RAŚ, a upamiętnienie w czerwcu organizuje mniejszość niemiecka. Ale uczestniczymy wzajemnie w tych obchodach, bo chodzi o wspólną pamięć – ocenia Eugeniusz Nagel.

Nie tylko Śląsk

W trakcie konferencji uczestnicy poznali również zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Śląsk Przyszłości”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie REGIOS. – Zadaniem młodych ludzi było napisanie eseju, w którym opiszą, jak będzie wyglądać Śląsk, nie tylko województwo śląskie, w roku 2050. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Mikołaj Kurowski, związany z mniejszością niemiecką. Europoseł Łukasz Kochut, który również był naszym panelistą, zrobił nam niespodziankę i do nagrody, którą przygotowaliśmy, dołożył wyjazd z nim do Brukseli – mówi zadowolony Lukas Giertler.

W konferencji uczestniczyły osoby z różnych terenów, m.in. Zagłębia Dąbrowskiego w Małopolsce czy Wilamowic. – Usłyszeliśmy w podsumowaniu od uczestników, że wreszcie udało się zorganizować coś, co nie służy podziałom ideologicznie ograniczonych, ale czemuś nowemu, z formułą maksymalnie otwartą na wszystkich – cieszy się Lukas Giertler.

Manuela Leibig

Całość wydarzenia była transmitowana na żywo przez stowarzyszenie REGIOS i jest dostępna na portalu Facebook, a wkrótce także na stronie internetowej organizacji.

Link do panelu dyskusyjnego: https://fb.watch/j49LVKZbwT/
Link do prelekcji: https://fb.watch/j4a0vu-YoP/

Show More