Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Bardzo liczymy na głos Pana Prezydenta”

We wtorek (18.01.) w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w dorocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych obecnych w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jednym z tematów przemów były ostatnie decyzje Sejmu ws. nauczania języka mniejszości.

 

W swojej przemowie Prezydent zauważył, że spotkanie przypadło na „czas trudny dla wielu miejsc na świecie z wielu przyczyn m.in. z powodu pandemii koronawirusa”. – Bardzo dziękuję, że mimo tych trudnych okoliczności możemy się tutaj spotkać, symbolizując wiarę w to, że pokonamy wszystkie trudności – podkreślił Andrzej Duda. Prezydent odniósł się również do potrzeby tworzenia wspólnoty: – Jesteśmy razem, na czym mi od samego początku, odkąd pełnię urząd Prezydenta, tak ogromnie zależy; by właśnie ludzie różnego pochodzenia, różnego wychowania, różnej wiary, różnych przekonań byli razem, rozumieli się nawzajem i starali się tworzyć wspólnotę.

 

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania noworocznego 2022
Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

 

W trakcie spotkania głos zabrał również Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W swoim wystąpieniu podkreślił on, że w minionym roku z jednej strony udało się poprawić m.in. wsparcie rządowe dla mniejszości. – Ważnym sygnałem (…) stało się zwiększenie o ok. 2 mln zł środków przewidzianych na działania służące zachowaniu i rozwojowi tożsamości i kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ten rok. To największe, bo o ponad 10 % zwiększenie środków na ten cel od wielu lat. Cieszymy się, że dostrzeżono potrzeby naszych społeczności – mówił Kuprianowicz.

 

Grzegorz Kuprianowicz
Foto: privat

 

Jednocześnie odniósł się on jednak do decyzji Sejmu o obniżeniu subwencji oświatowej o 40 mln. zł na nauczanie języków mniejszości w szkołach. – Odnotowujemy częstsze pojawianie się w debacie publicznej, w tym także w ustach osób pełniących ważne funkcje państwowe, odwoływania się do zasady wzajemności czy symetrii w stosunku do mniejszości narodowych. Jest to sprzeczne nie tylko z Konstytucją, ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym czy konwencjami międzynarodowymi. W naszym przekonaniu godzi to w zasadę suwerenności państwa, gdyż uzależnia politykę państwa wobec własnych obywateli, tych należących do mniejszości, od tak czy inaczej interpretowanych działań innych państw. Bardzo liczymy na głos Pana Prezydenta w tej fundamentalnej dla nas kwestii – powiedział Grzegorz Kuprianowicz i przypomniał, że w tym roku przypada 30 rocznica zatwierdzenia przez Radę Europy Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

ru

 

Show More