Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Pod dobrą opieką

Chcą go rodzice, chcą uczniowie, chcą nauczyciele. Po dziesięcioleciach zaniedbań język niemiecki odzyskuje należne mu miejsce w szkołach Warmii i Mazur. W naszym biuletynie przedstawiamy szkoły, w których pojawiała się ta forma nauczania. W majowym numerze prezentujemy Szkołę Podstawową w Szczęsnem.

 

Na lekcjach języka niemieckiego jako mniejszości narodowej uczniowie klas najmłodszych budowali własne domki i poznawali przy tym nowe słowa.
Quelle:Facebook

Język niemiecki jako język mniejszości narodowej pojawił się w Szkole Podstawowej w Szczęsnem, pow. olsztyński, w roku szkolnym 2018/19 za sprawą jej dyrektora Tomasza Fesnaka, magistra germanistyki, absolwenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

– Dyrektorem szkoły w Szczęsnem zostałem w 2017 roku. Wcześniej pracowałem w szkole w Nowej Wsi, gm. Purda, do której wprowadziłem niemiecki jako język mniejszości. Tam ta forma nauczania została dobrze przez rodziców przyjęta i sprawdziła się. Po roku pracy w nowej szkole, kiedy już zapoznałem się z nią i środowiskiem, zacząłem rozmowy z rodzicami. Przedstawiłem im, na czym polega ta forma nauczania, jak przebiega, jakie daje korzyści, i rodzice chętnie się zgodzili – wspomina Tomasz Fesnak.

Niemiecki jako język mniejszości narodowej wystartował w Szczęsnem mocno – w trzech klasach: pierwszej, drugiej i trzeciej. Uczą się go w nich niemal wszyscy uczniowie, w sumie 35. W klasie trzeciej prowadzi go sam dyrektor. Poza tym niemiecki jako drugi język obcy poznają uczniowie klas siódmej i ósmej. Pierwszym jest angielski prowadzony od klasy pierwszej.
– Nie słyszałem negatywnych komentarzy, głosów niezadowolenia. Cieszę się z tego, że rodzice zdają sobie sprawę z tego, jakie korzyści daje znajomość języków – dodaje dyrektor.
Nie bez znaczenia jest też dodatkowa dotacja, z budżetu państwa, to dość ważne w tak małej szkole – 135 uczniów. Mając poparcie rodziców i wójta, dyrektor zamierza od następnego roku szkolnego wprowadzić niemiecki jako ojczysty do klasy czwartej.

Dzieci uczące się niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Szczęsnem nie korzystają z podręcznika „Niko”, zalecanego przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. Dlaczego? – Korzystamy z podręcznika do nauki niemieckiego jako obcego, bo nie wszystkie dzieci wyniosły niemiecki z domów, ale uczę go w oparciu o mój autorski program, zgodny z podstawą programową – wyjaśnia Tomasz Fesnak. Ponieważ zdobył on także wykształcenie muzyczne, jego uczniowie dużo śpiewają i oprócz regionalnej historii poznają także niemieckich twórców muzycznych. Dyrektor stara się także rozwijać w swoich podopiecznych zdolności artystyczne. Pierwszym sprawdzianem, pokazującym, jak im to wychodzi, były jasełka przed Bożym Narodzeniem wystawione po niemiecku. Wszystkim bardzo się podobały – zapewnia dyrektor. W nauce wykorzystuje także nowoczesne zdobycze techniki, np. filmy z kanału YouTube.
Szkoła w Szczęsnem to trzecia szkoła z niemieckim jako językiem mniejszości w gminie Purda.

Lech Kryszałowicz

 

W roku szkolnym 2018/19 języka niemieckiego jako ojczystego uczy się w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego 2047 dzieci. Stanowi to 32% ich wszystkich uczniów. To o ok. 200 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Wzrosła również liczba szkół. Obecnie jest ich 48. Niestety, w żadnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ta forma nauczania języka niemieckiego w woj. warmińsko-mazurskim nie jest już prowadzona.

Show More