Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawowe źródła finansowania

Posiedzenie Komisji Wspólnej

Przedstawiciele organizacji mniejszościowych biją na alarm, gdyż mimo upływu ponad dwóch miesięcy roku 2017 żadne stowarzyszenie mniejszości narodowych i etnicznych nie otrzymało jeszcze środków na działalność kulturalną. Na ten temat w minionym tygodniu dyskutowano również w Sejmie.

 

Sprawą zajęła się sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która na swoje posiedzenie zaprosiła nie tylko przedstawicieli mniejszości, ale także urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu wzięły udział także dwie ekspertki ze strony mniejszości narodowych, które biorą udział w podziale środków MSWiA na działalność kulturalną mniejszości w Polsce.

 

Jedną z nich jest Bogumiła Berdychowska, która w trakcie posiedzenia stwierdziła m.in., że nie tylko same mniejszości nie były informowane o zmianach w wysokości środków do podziału, ale także komisja ekspercka. Mimo że w budżecie jest zapisanych 15 milionów złotych na wsparcie działalności kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych, do podziału było w grudniu 2016 jedynie 10 milionów, a reszta środków miała być dzielona w trakcie roku budżetowego. – W takiej sytuacji, przy zmniejszonym budżecie, trudno było racjonalnie podzielić te środki – powiedziała Berdychowska.

 

To nie tylko granty

 

Przedstawicielom mniejszości w trakcie spotkania z posłami chodziło jednak nie tyle o sposób podziału środków, ale ich faktyczny brak na kontach organizacji mniejszościowych. Mimo upływu czasu, do towarzystw wysyłane są dopiero umowy, z których treścią organizacje i tak się nie zgadzają (informowaliśmy o tym w „Wochenblatt.pl” nr 10). – Dodatkowych działań wynikających z tych umów możemy nie udźwignąć, ale podpisujemy je, żeby wreszcie uruchomić środki – stwierdził dr Grzegorz Kuprianowicz z mniejszości ukraińskiej i dodał, że dalszy brak tych środków może sprawić zapaść w działalności kulturalnej mniejszości narodowych, gdyż choć mówi się o grantach z MSWiA, faktycznie są to dla niejednej mniejszości w Polsce podstawowe źródła finansowania ich pracy.

 

Deklaracje

 

Teresa Karczmarek, dyrektor Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA, tłumaczyła podczas posiedzenia powody zawirowań i zmian w umowach, zadeklarowała jednocześnie, że zostaną one do wszystkich instytucji wysłane w najbliższych dniach. – Kiedy umowy te do nas trafią z powrotem, będziemy je natychmiast podpisywać – stwierdziła Teresa Karczmarek i dodała, że sama wypłata środków nie powinna już potem trwać długo.

 

Także członkowie sejmowej komisji ds. mniejszości zgłosili swoje uwagi do tegorocznego rozdziału środków, a przewodnicząca Danuta Pietraszewska z PO zadeklarowała, iż prezydium komisji przygotuje konkluzje i propozycje rozwiązania problemu finansowania działalności kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Rudolf Urban

Show More