Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Pojednanie i pamięć”

Przyjęciem w konsulacie Niemiec we Wrocławiu zakończyła się druga edycja seminarium „Pojednanie i pamięć” dla młodych ludzi z Bałkanów Zachodnich, Polski i Niemiec, organizowanego przez MSZ, Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Uczestnicy seminarium podczas przyjęcia w konsulacie Niemiec we Wrocławiu. Foto: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

 

 

Celem projektu była refleksja nad procesem pojednania polsko-niemieckiego, które może stanowić inspirację dla innych narodów, próbujących odnaleźć porozumienie mimo trudnej przeszłości.

W seminarium, które odbywało się w Krzyżowej i we Wrocławiu, brało udział 18 studentów i młodych absolwentów z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii. Wzięło w nim udział również sześć młodych osób z Polski i Niemiec. Podczas siedmiodniowego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią stosunków polsko-niemieckich i procesu pojednania oraz z doświadczeniami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i współpracy transgranicznej. Tegoroczny program seminarium zakładał ponadto zwiedzanie Krzyżowej, Muzeum Gross Rosen na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, Muzeum Śląskiego w Görlitz, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Podczas spotkania zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z ofertą unijnych programów dla młodych ludzi z krajów Bałkanów Zachodnich oraz strategii rozszerzenia UE. Seminarium zakończyło się uroczystym przyjęciem w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu.

Adur

Show More