Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Potencjał jest

Spotkanie członków zespołu roboczego Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Foto: DWPN
Spotkanie członków zespołu roboczego Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Foto: DWPN

W mijającym roku zostało powołane do życia Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. 4 grudnia odbyło się spotkanie rady naukowej centrum w celu podsumowania dotychczasowej działalności oraz wytyczenia nowych zadań na rok 2016.

 

Początki centrum tkwią w rezultatach rozmów polsko-niemieckiego okrągłego stołu przeprowadzonych w 2011 roku. Postanowiono wówczas m.in., że powstanie w Polsce instytucja, która zajmie się badaniem historii i kultury Niemców w Polsce. Zadania utworzenia takiego centrum podjął się Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, który w kwietniu 2015 roku zaprosił ekspertów różnych dziedzin na wstępne spotkanie, którego owocem było zawiązanie się specjalnego zespołu roboczego. W gronie naukowców są zarówno przedstawiciele mniejszości niemieckiej, jak i osoby nie będące członkami mniejszości, które jednak z racji swojej specjalizacji naukowej mają wiedzę o Niemcach w Polsce. W spotkaniach biorą też udział: Bernard Gaida, szef VdG, oraz Rafał Bartek, przewodniczący opolskiego TSKN.

 

Podsumowanie

 

W ponad pół roku po powstaniu centrum nadszedł czas, by eksperci dokonali pierwszego podsumowania wyników dotychczasowych działań, które zdaniem prof. Piotra Madajczyka z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk można ocenić pozytywnie: – Zorganizowaliśmy np. dwie dyskusje panelowe – jedną o historii Niemców po 1945 roku, która odbyła się podczas Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu, a drugą w Gdańsku, poświęconą Solidarności oraz mniejszości niemieckiej. Ponadto trwa opracowywanie szczegółowej bibliografii, która obejmie wszystkie publikacje na temat Niemców w Polsce – mówi Madajczyk.

 

Prócz tego sprawująca pieczę nad działalnością centrum z ramienia DWPN Juliana Klick zainicjowała ankietę w 15 kołach DFK z regionu opolskiego, w oparciu o którą odbędzie się prezentacja genezy powstania organizacji Niemców. – Część relacji z działalności kół terenowych jest już gotowa, zaś nad innymi jeszcze pracujemy. Zanim jednak zostaną opublikowane, będą musiały oczywiście wytrzymać krytyczne spojrzenia członków grupy roboczej – mówi Juliana Klick.

 

Cele

Na 2016 rok zespół roboczy postawił sobie jeden główny cel, którym jest zarchiwizowanie korespondencji osób prywatnych z okresu tworzenia organizacji mniejszości niemieckiej i wcześniejszego, która odzwierciedla sytuację Niemców w Polsce.

 

– Wielu pionierów organizacji niemieckich umiera, pozostawiając swoim dzieciom i wnukom mnóstwo dokumentów, które te nierzadko uważają za nieważne, a które dla nas, naukowców, mogą być prawdziwą skarbnicą wiedzy – podkreśla prof. Madajczyk, pomysłodawca założonej bazy danych.

 

Grupę roboczą obchodzi też jednak dalsza przyszłość Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Czy za kilka lat tego rodzaju instytucja będzie mogła funkcjonować samodzielnie? Lucjan Dzumla, dyrektor DWPN, uważa, że tak: – Będziemy oczywiście musieli zasiąść do jednego stołu ze sponsorami, ale myślę, że to jest w zakresie możliwości – twierdzi Dzumla. Również prof. Piotr Madajczyk dostrzega potencjał w samodzielnym statusie centrum. – Tego rodzaju instytucji trzeba będzie jednak wyznaczyć jasny cel. Nie będzie ona mogła przerodzić się w ośrodek naukowy typu Instytutu Śląskiego w Opolu. Mnie osobiście marzy się raczej spełnianie przez centrum roli koordynującej i wspierającej pracę naukowców – uważa Madajczyk.

 

W jakim kierunku potoczą się dalsze losy centrum, okaże się dopiero za kilka miesięcy. A tymczasem będzie istniało jako projekt DWPN finansowany przez polskie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Rudolf Urban

Show More