Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Potrzebujący nie zostaną na lodzie / Bedürftige nicht im Stich lassen

Młodzież z BJDM rozdawała podczas happeningu ulotki reklamujące Wielkie Ślizganie.
Foto: Marie Baumgarten

Doroczne Wielkie Ślizganie – najbardziej rozpoznawalny projekt Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce – odbędzie się 4 marca w Opolu. 10 lutego odbędzie się drugi happening, podczas którego wolontariusze BJDM przybliżą Opolanom kolejny raz ideę Wielkiego Ślizgania.

 

– Tym razem będziemy się ślizgać na Toropolu 4 marca. To już 12. edycja naszego projektu i akcja ma oczywiście szczytny cel, bo zebrane w czasie tego dnia pieniądze przekażemy niepełnosprawnemu Aleksowi z Żywocic, pochodzącemu z mniejszości niemieckiej – mówi Katrin Koschny, przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Poza tym jak co roku BJDM będzie prowadził zbiórkę artykułów higienicznych dla opolskich domów dziecka. – Już teraz osoby, które chcą przekazać np. kosmetyki, płyny do kąpieli, środki czystości, mogą przynosić je do naszego opolskiego biura na ul. Konopnickiej 6, trzecie piętro – mówi przewodnicząca. W akcję BJDM zaangażuje również koła DFK i szkoły. Na ślizgawkę zostaną też zaproszone dzieci z domów dziecka, które będą miały wstęp za darmo. Pozostali odwiedzający tradycyjnie zapłacą złotówkę.

 

BJDM o Wielkim Ślizganiu Opolan będzie informował tradycyjnie podczas happeningów. Pierwszy odbył się w zeszłym tygodniu, dwa jeszcze przed nami. Kolejny już 10 lutego, a ostatni 23 lutego. BJDM poszukuje też cały czas wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc przy organizacji Wielkiego Ślizgania. Chętni mogą się zgłaszać u koordynatorki tegorocznej edycji, Melanii Smykały, pod numerem telefonu 797 234 068 bądź mailowo: melaniesmykala@gmail.com.

 

adur

 

***

 

Das alljährliche „Große Schlittern”, das sichtbarste Projekt des Bundes der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen, findet diesmal am 4. März in der Toropol-Eishalle in Oppeln statt. Bei einem zweiten Event am 10. Februar bringen BJDM-Volontäre den Oppelnern ein weiteres Mal die Idee des „Großen Schlitterns” näher.

 

„Dieses Mal schlittern wir in der Eishalle Toropol am 4. März. Es ist bereits die zwölfte Auflage unseres Projekts und die Aktion hat natürlich einen guten Zweck, denn wir werden das an diesem Tag gesammelte Geld dem behinderten deutschstämmigen Alex aus Zywodczütz übergeben“, sagt Kathrin Koschny, die Vorsitzende des Bundes der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen. Hinzu kommt wie jedes Jahr eine Sammlung von Hygieneartikeln für die Oppelner Kinderheime. „Schon jetzt kann jeder, der z.B. Kosmetika, Badeschaum oder Reinigungsmittel schenken möchte, diese in unser Oppelner Büro in der ul. Konopnickiej 6, dritter Stock, bringen“, so die Vorsitzende. Auch DFKs und Schulen engagieren sich für die Aktion. Auf die Eisbahn werden auch Heimkinder eingeladen. Für sie ist der Eintritt frei, alle anderen Besucher zahlen traditionell einen Złoty.

 

Über das Große Schlittern wird der BJDM die Oppelner wie üblich bei Happenings informieren. Das erste fand letzte Woche statt, zwei stehen noch bevor, und zwar am 10. und 23. Februar. Der BJDM sucht auch noch die ganze Zeit nach Volontären, die bei der Organisation des Großen Schlitterns mit anpacken möchten. Bereitwillige werden um Kontaktaufnahme mit der diesjährigen Projektkoordinatorin Melanie Smykała gebeten, telefonisch unter 797 234 068 bzw. per E-Mail an melaniesmykala@gmail.com

 

Adur

Show More