Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Poznają historię regionu

Z Sabiną Gawlik, koordynatorką projektu „Opolskie bez tajemnic” z ramienia TSKN, realizowanego z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego województwa opolskiego, rozmawia Anna Durecka

Sabina Gawlik Foto: Fotoenigma

 

 

 

Projekt „Opolskie bez tajemnic”, który jest realizowany w powiatach strzeleckim i kędzierzyńsko-kozielskim, jest kontynuowany również w 2018 roku. Czy cykl spotkań tematycznych z zakresu historii lokalnej już się zakończył?

 

 

Nie, przed nami jeszcze około trzydziestu takich spotkań. Zaczęliśmy w grudniu, w styczniu odbyło się sześć spotkań, kolejne przed nami w lutym m.in. w Ujeździe, Kolonowskiem, Krośnicy, Izbicku, Strzelcach Opolskich. Mieliśmy wiele bardzo ciekawych spotkań. Poznaliśmy między innymi dzieje Raszowej, historię cystersów na Śląsku, wysłuchaliśmy interesujących referatów o poecie znad Małej Panwi Georgu Hauptstocku, rzece Jemielnica i perełkach Nieznaszyna i Roszowic. Tematyka była naprawdę bardzo zróżnicowana, co nas cieszy. Po każdym właściwie wykładzie wywiązywała się żywa dyskusja, uczestnicy spotkań również mieli sporą wiedzę na prezentowane tematy, stąd te rozmowy były bardzo ciekawe. Świadczą również o tym, że jest zapotrzebowanie na takie spotkania. Z frekwencją zresztą od początku nie było problemu. Zawsze jest dużo osób, co najmniej 30, zdarzyło się już 60. Są miejscowości, gdzie odbywa się więcej niż jedno spotkanie. Tak na przykład jest w Krośnicy. Należy też podkreślić, że zapraszamy na te spotkania wszystkich, nie tylko członków mniejszości czy mieszkańców danej miejscowości.

 

 

Ogłoszone zostały też konkursy. Kto może wziąć w nich udział i czego one dotyczą?

 

W sumie konkursy będą trzy. Ogłosiliśmy już konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Mieszkam w ciekawym miejscu”. Mogą w nim wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Ich zadaniem jest wykonanie prac plastycznych w dowolnej technice w formacie A4 i przedstawienie wybranego miejsca w okolicy o ciekawej historii lokalnej, walorze architektonicznym. Na prace czekamy do końca lutego, należy je nadesłać na adres opolskiego biura TSKN z dopiskiem „Opolskie bez tajemnic – konkurs plastyczny”. Do pracy trzeba dołączyć krótki opis miejsca i jego powiązanie z historią lokalną. Dla osób powyżej 18. roku życia przeznaczyliśmy drugi konkurs, literacki, pt. „Odkrywamy tajemnice naszej ziemi. Historie mało znane, zapomniane lub nieopowiedziane”. Uczestnicy muszą napisać krótki utwór literacki, wiersz, opowiadanie lub kartkę z pamiętnika, przedstawiając wybrany aspekt historii lokalnej powiatu strzeleckiego lub kędzierzyńsko-kozielskiego. Na prace czekamy do 23 marca. Regulaminy konkursów dostępne są na www.skgd.pl.

Trzeci konkurs, konkurs fotograficzny dla młodzieży, ogłosimy w lutym.

 

 

Jakie wydarzenia w ramach projektu „Opolskie bez tajemnic” są jeszcze planowane?

 

Ostatnim etapem będzie organizacja wycieczek tematycznych. Na kwiecień planujemy dziesięć wycieczek, trasy będą różne. Na pewno odwiedzimy takie miejsca jak Góra św. Anny, amfiteatr, bazylikę, Muzeum Czynu Powstańczego, w Jemielnicy klasztor cystersów i kościół, izbę regionalną w Kolonowskiem, pałac w Większycach. Na pewno trasy i terminy podamy wcześniej kołom DFK w danych miejscowościach, tak że osoby zainteresowane będą się mogły o nich dowiedzieć i w porę się zapisać. Będziemy o tym też informować na naszej stronie internetowej www.skgd.pl. Najbliższe spotkanie odbędzie się 7 Lutego w Ujeździe, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej. Od godziny 17:00 Dariusz Ciapa opowiadał będzie o historii zamku w Ujeździe, następnie wystąpi solistka TSKN Paulina Klosa.

Show More