Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Precedens / Ein Präzedenzfall

Foto: Wikipedia (własność publiczna

Syn byłego polityka nazistowskiego Ottona von Wächtera zwrócił Polsce dzieła sztuki wywiezione z Krakowa przez swoją rodzinę, o czym poinformowały niemieckie media, w tym tygodnik „Der Spiegel”. Jak głosi komunikat wydany przez władze regionu, skradzione w czasie II wojny światowej dzieła zostaną prawdopodobnie wystawione w Krakowie, skąd zostały zabrane przez rodzinę wywodzącego się z Austrii polityka NSDAP, SS-Führera Ottona von Wächtera.

 

Jego syn, Horst von Wächter, dobrowolnie przekazał skradzione przedmioty pod koniec lutego władzom polskim oraz zaapelował do innych potomków nazistów, aby poszli za jego przykładem. W komunikacie czytamy, że fakt zwrotu zrabowanych dzieł sztuki przez potomka sprawcy stanowi precedens.

 

Jak podano, wśród wspomnianych obiektów znajduje się mapa Polski z XVIII wieku oraz akwarela przedstawiająca krakowski pałac Potockich „Pod Baranami” z XIX wieku, na której odwrocie żona Ottona Wächtera Charlotte odręcznym pismem zapisała adnotację o treści: „Widok na Pałac Potockich – zabrane z Krakowa w 1939 r.”.

 

SS-Führer Wächter mieszkał w Krakowie od listopada 1939 roku, gdzie pełnił funkcję dowódcy okręgu (Distriktstandortführer) z ramienia NSDAP. W 1945 upozorował swoją śmierć, po czym ukrywał się w Rzymie, gdzie zmarł w 1949 roku.

 

mb

 

***

 

Der Sohn des einstigen Nazi-Politikers Otto von Wächter hat von seiner Familie geraubte Kunst an Polen zurückgegeben. Darüber informieren deutsche Medien wie der „Spiegel“. Die im Zweiten Weltkrieg entwendeten Werke sollen voraussichtlich in Krakau ausgestellt werden, teilte die Regionalbehörde mit. Dort waren sie von der Familie des aus Österreich stammenden NS-Politikers und SS-Führers Otto von Wächter mitgenommen worden.

 

Freiwillig hatte sein Sohn Horst von Wächter das Diebesgut Ende Februar den polnischen Behörden übergeben und an andere Nachfahren von Nazis appelliert, seinem Beispiel zu folgen. Dass ein Nachkomme Raubkunst zurückgebe, sei in Krakau ein Präzedenzfall, hieß es von der Behörde.

 

Bei den Objekten handelt es sich den Angaben zufolge um eine Landkarte Polens aus dem 18. Jahrhundert sowie ein Aquarell des Krakauer Potocki-Palasts “Pod Baranami” aus dem 19. Jahrhundert, auf dessen Rückseite die Ehefrau Charlotte von Wächter handschriftlich vermerkt hatte: “Blick auf Potocki-Palast – mitgenommen aus Krakau 1939”.

 

Otto von Wächter lebte von November 1939 in Krakau und war dort Distriktstandortführer der NSDAP. Er täuschte 1945 seinen Tod vor und tauchte in Rom unter. Dort starb er 1949.

 

mb

Show More