Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Priorytetem zdrowie mieszkańców

Z Henrykiem Lakwą, starostą opolskim, rozmawia Krzysztof Świerc

 

Henryk Lakwa starosta opolski
Foto: Landkreis Oppeln

 

 

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa starostwo opolskie musiało podjąć specjalne środki ostrożności. Proszę powiedzieć jakie?

 

Przede wszystkim zablokowany został dostęp do całego naszego budynku. Dokumenty przechodziły kwarantannę, czyli musiały swoje odleżeć. Pracownicy zostali poinstruowani, że w miejscach gdzie przebywają wspólnie, należy nosić maseczki ochronne, jednocześnie dostali płyny odkażające, rękawiczki, przyłbice. W ten sposób wyposażyliśmy naszych pracowników w niezbędny sprzęt, aby chronić ich zdrowie. Należy też dodać, że od chwili wybuchu pandemii koronawirusa do dzisiaj pracowaliśmy i pracujemy, przyjmując petentów. Jeśli chodzi o rejestrację samochodów, interesanci wchodzą na salę, ale wszelkie inne sprawy załatwiane są tuż przy wejściu do urzędu na specjalnie przygotowanym stanowisku, gdzie pracownicy poszczególnych wydziałów schodzą do naszych klientów. W sytuacji kiedy niemożliwe jest załatwienie danej sprawy, funkcjonuje jeszcze tradycyjna poczta, ePUAP oraz e-mail.

 

 

Na nadzwyczajnej sesji władze starostwa opolskiego na walkę z Covid-19 przeznaczyły 1 200 000 złotych! W jaki sposób udało się zgromadzić tak dużą kwotę?

Środki te pochodziły z naszych wszystkich możliwych oszczędności. Zawiesiliśmy również działalność kulturalno-artystyczną, czyli dofinansowanie do dożynek powiatowo-gminnych i zrezygnowaliśmy z dopłat do renowacji obiektów zabytkowych. Po prostu sięgnęliśmy wszędzie tam, skąd można było ściągnąć pieniądze na walkę z pandemią. W ten sposób zebraliśmy tak pokaźną kwotę, która przeznaczona została na ochronę zdrowia naszych mieszkańców, bo to w tym momencie było priorytetem.

 

 

Część tych pieniędzy, około 600 000 złotych, wydano na zakup specjalistycznego sprzętu.

Konkretnie – na wysoce wydajny aparat USG do diagnostyki chorób płuc, który przekazaliśmy szpitalowi MSWiA w Opolu. Z tej sumy skorzystaliśmy, kupując także urządzenia umożliwiające wspomaganie pracy oddechowej organizmu na ośmiu stanowiskach. To urządzenie z kolei zostało przekazane Szpitalowi Wojewódzkiemu przy ulicy Katowickiej w Opolu. Poza tym kupowaliśmy rękawiczki, przyłbice, maseczki, płyny odkażające dla instytucji ochrony zdrowia, dla Policji i Straży Granicznej. Są to bowiem te jednostki, które tego rodzaju rzeczy bardzo potrzebowały i używają ich praktycznie jednorazowo, a dla nas oczywiste jest, że pracujących w tych instytucjach ludzi należy zabezpieczyć przed zakażeniem.

 

 

Głośno mówi się o nowej fali pandemii koronawirusa, która może zaatakować jesienią tego roku. Czy na taką ewentualność Starostwo Powiatowe w Opolu jest gotowe?

Na pewno zdobyliśmy olbrzymie doświadczenie, dzięki czemu wiemy, kto czego potrzebuje. Jeśli więc będzie taka potrzeba i konieczność, możemy natychmiast właściwie reagować i nieść konkretną pomoc. Na pewno też sprzęt, który został przez nas zakupiony do szpitali, nie zużył się i od tej strony również jesteśmy zabezpieczeni, a to już sporo. Reasumując – jesteśmy przygotowani i gotowi na ewentualność drugiej fali pandemii koronawirusa, obyśmy nie musieli jednak tego udowadniać.

 

Show More