Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Problemy nie są obce

Od lewej strony: G. Wojtasz, M. Krupecka, M. Maląg.

To chyba nie przypadek. W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego (21 lutego) w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wicewojewoda Marlena Maląg w towarzystwie Marii Krupeckiej, pełnomocnika wojewody wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych etnicznych i religijnych, oraz dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Grzegorza Wojtasza podejmowała przedstawicieli stowarzyszeń i związków odrębnych narodowo i etnicznie.

 

Reprezentanci mniejszości zaprezentowali historię swych organizacji, problemy nurtujące ich społeczności oraz perspektywy działań na najbliższy okres. Najważniejszą sprawą jest dbałość o dobre funkcjonowanie organizacji, pielęgnowanie odrębności kulturowej w społeczeństwie polskim oraz upamiętnienie i ocalenie od zapomnienia, o czym mówiła Alicja Kobus, wiceprzewodnicząca Zarządu i Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Dla Romów najistotniejsze życiowo jest zwalczanie analfabetyzmu, przysposobienie do zawodu, asymilacja społeczna, znalezienie pracy, a również usuwanie źródeł i przyczyn patologii społecznych, tym bardziej że Romów przybywa (najwięcej z Rumunii). Niektóre sygnalizowane problemy zapewne nie są też obce innym społecznościom, lecz nie występują w tak radykalnej postaci.

 

O roli i znaczeniu Kościoła w integracji społecznej i pomocy w odnalezieniu się w nowym środowisku, upamiętnieniu 70. rocznicy „Akcji Wisła” w wieloaspektowych jej skutkach mówił przedstawiciel społeczności ukraińskiej ks. Roman Kiłyk, proboszcz parafii greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Poznaniu.

 

O znaczeniu Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile jako jedynej tego typu organizacji w Wielkopolsce i 25. rocznicy jej funkcjonowania oraz przygotowaniach do jubileuszu mówił Andrzej Niśkiewicz, zaś przedstawiciel Towarzystwa Bambrów Poznańskich – o tym, jak wrośli i trwają w panoramie Wielkopolski; przedstawiciel Podhalan, prezes oddziału związku w Poznaniu Michał Zielewicz zauważył też, że „nic tak nie zbliża ludzi jak folklor i kuchnia”. Na znaczenie i konieczność pielęgnacji dziejów, odrębności kultury i tradycji, a także konieczność prezentacji na zewnątrz, zainteresowania innych, jak też wzajemnego poznawania się i współpracy między reprezentowanymi środowiskami oraz doniosłość wielokulturowości wskazała M. Krupecka. Przedstawiła też przedsięwzięcia WUW na najbliższe miesiące, m.in. dalszą konsekwentną realizację „Programu integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014–2020”, współpracę z grupą „Profilaktyka a Ty” (Ostrów Wlkp.) – na rzecz walki ze środkami uzależniającymi, konkurs fotograficzny ilustrujący odrębność, patronowanie Światowemu Dniu Walki z Dyskryminacją (21.03.), Międzynarodowemu Dniu Romów (8.04.), MD Języka Romskiego (5.11.), MD Tolerancji (16.11.), Dniu Praw Człowieka (10.12.) i zachęciła do udziału przedstawicieli organizacji MNEiR w Narodowym Czytaniu.

 

A.N

Show More