Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Przedyskutowano palące kwestie

Zebranie powiatowe TSKN w Reńskiej Wsi.
Foto: SKGD/Facebook.com

 

Zakończyły się spotkania powiatowe organizowane przez opolski TSKN, w których uczestniczyło łącznie 350 członków DFK, delegatów ze swoich organizacji. Omawiano najbardziej palące z bieżących kwestii. Jedną z nich było zbieranie podpisów pod europejską inicjatywą na rzecz praw mniejszości.

 

– To ważna sprawa szczególnie w kontekście tego, co obecnie obserwujemy w Europie – czyli zachwiania idei europejskiej, co bezpośrednio nas dotknęło w przypadku powiększenia Opola – mówi przewodniczący opolskiego TSKN Rafał Bartek. – Z jednej strony jesteśmy członkiem wielkiej rodziny i każde państwo wstępujące do Unii Europejskiej musi wykazać się akceptacją praw mniejszości, a z drugiej – w niektórych krajach będących już w Unii prawa te nie są do końca respektowane i co równie ważne – nie ma mechanizmów, które mogłyby ich łamania zabraniać. Szkoda, bo ma to olbrzymie znaczenie dla wszystkich mniejszości żyjących w Europie. Np mniejszość polska żyjąca na Litwie nie może używać pisowni swoich nazwisk czy tablic.

 

Ważne tematy

Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartrek
Foto: S. Kołakowska/Wochenblatt.pl

– Dobrym przykładem jest też mniejszość niemiecka w Polsce i nauczanie dwujęzyczne, które wygląda tu inaczej niż w takich krajach jak Rumunia czy Węgry. Dlatego kwestię zebrania podpisów pod europejską inicjatywą na rzecz praw mniejszości w województwie opolskim traktujemy bardzo poważnie, wskazaliśmy też limity naszych oczekiwań odnośnie do poszczególnych DFK – podkreśla Rafał Bartek. Przewodniczący opolskiego TSKN zwrócił też uwagę na zmiany w oświacie mniejszości, które wprowadzone zostały nowym rozporządzeniem. Równocześnie wskazał na to, że jedna zasada się nie zmienia – to rodzice mogą wpłynąć na to, czy język niemiecki jest nauczany w szkołach, przedszkolach oraz w jakiej formie. Podczas spotkań powiatowych przypomniano też, że każda szkoła czy przedszkole zgodnie z tym rozporządzeniem ma obowiązek współpracy w kołem DFK.

 

Wybory – ważny obszar

Trzeci duży obszar tematyczny, któremu podczas spotkań poświęcano sporo czasu, to przygotowanie kampanii do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Temat ten był stosunkowo palący, ponieważ już dzisiaj wiemy, że będą poważne zmiany w ordynacji wyborczej. Na tyle poważne, że wpłyną na to, jak mniejszość niemiecka jako komitet będzie mogła w tych wyborach zafunkcjonować. – Faktem jest, że dyskusja na ten temat trwa już od pewnego czasu, ale podczas spotkań powiatowych szczegółowo poinformowaliśmy o tym, w jakim konkretnie kierunku idą zmiany w projekcie ordynacji wyborczej. Jednocześnie apelowaliśmy o to, aby już dzisiaj mocno dyskutować lokalnie o kandydatach, którzy mieliby w przyszłości znaleźć się na tych listach – podsumował Rafał Bartek.

 

Przewodniczący kół komentują:

Przewodniczący TSKN powiatu krapkowickiego Harald Brol
Foto: prywatne

Harald Brol, przewodniczący TSKN w powiecie krapkowickim: – Na zebraniu TSKN w powiecie krapkowickim poruszano przede wszystkim kwestie związane z bieżącą działalnością kół DFK. Rozmawialiśmy m.in. o możliwościach pozyskiwania przez koła DFK środków na swoją działalność z budżetów gmin, a jako przykład podana została gmina Krapkowice, gdzie zarząd gminny TSKN występuje w imieniu wszystkich kół DFK z wnioskiem do gminy. To jest przykład modelowy, który dobrze się sprawdza. Zastanawialiśmy się też nad tym, czy kwestia realizacji polityki MN powinna zostać zapisana w strategii rozwoju gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący TSKN powiatu oleskiego Damian Hutsch
Foto: prywatne

Damian Hutsch, przewodniczący TSKN w powiecie oleskim: – Dla nas dwa tematy były szczególnie ważne: oświatowe, które zawsze są istotne i aktualne, bo chodzi o wsparcie na rzecz rozwoju naszego języka ojczystego, a drugi to wybory samorządowe. Przez całą kadencję radni MN pracują na wynik wyborczy, który póki co jest dużą niewiadomą ze względu na niepewny kształt kodeksu wyborczego. Na to jednak nie będziemy mieli wielkiego wpływu. Musimy natomiast skupić się i skupiamy na przekonywaniu naszych mieszkańców do tego, by w nadchodzących wyborach samorządowych oddali swój głos właśnie na nas.

 

 

 

 

Przewodniczący TSKN powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Tomasz Kandziora
Foto: prywatne

Tomasz Kandziora, przewodniczący TSKN w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: – Najgorętszym tematem były zmiany ustaw dotyczących wyborów samorządowych i funkcjonowania samorządu. Naszych członków temat ten bardzo interesuje, bo na tym polu jesteśmy aktywni i czujemy się odpowiedzialni za los naszych gmin, powiatów, czy regionu. Żywo też dyskutowano temat zmian w oświacie i ich wpływ na nauczanie języka mniejszości. Reasumując – takie spotkania są ważne i potrzebne, może nawet częściej, gdyż utrzymują łączność ze sprawami dziejącymi się na poziomie regionalnym czy krajowym, a dotyczącymi naszej społeczności.

 

Anna Durecka, Krzysztof Świerc

Show More