Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Schüler neugierig machen und den Weg bestimmen

 

Am nächsten Montag werden in der Technischen Hochschule Oppeln erstmals Bildungshefte des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit für das Schulfach „Geschichte und Kultur der deutschen Minderheit” vorgestellt. „Das Wichtigste war für mich, auch schwierige Inhalte auf eine für die Schüler verständliche und interessante Art und Weise sowie unter Berücksichtigung ihres unterschiedlichen Sprachniveaus zu vermitteln“, sagt Dr. Katarzyna Michalak, die Verfasserin der Hefte.

 

Julianna Klick vom HDPZ präsentiert die Bildungshefte.
Foto: M. Leibig

 

Mehr als zwei Jahre lang waren die Bildungshefte in Vorbereitung. „Die Themen, die in den Heften erörtert worden, wurden von einer Arbeitsgruppe festgelegt. Die Schüler finden dort u.a. eine Definition des Begriffs Minderheit, die Geschichte der Nationalsymbole, die Geschichte slawischer und germanischer Volksstämme, die Entstehung des Deutschen Kaiserreiches, die Herkunft der Ortsnamen, aber auch Bräuche und Traditionen, Speisen, schlesische und pommersche Nobelpreisträger, große zeitgenössische Persönlichkeiten wie Janosch und viele, viele andere“, zählt Julianna Klick vom Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit auf. Die Hefte sind in deutscher Sprache geschrieben und auch die wichtigsten Begriffe sind anschaulich auf Deutsch erläutert worden. Hinzu kommt ein kleines deutsch-polnisches Glossar. „Die Hefte sind für die fünfte und sechste Grundschulklasse gedacht. Es gibt vier Hefte und die Lehrer können sie in den zwei Unterrichtsjahren nach eigenem Ermessen verwenden“, sagt Julianna Klick. Verfasserin der Hefte ist Dr. Katarzyna Michalak von der Schlesischen Universität Kattowitz. Wie sie zugibt, bestand bei der Arbeit an den Heften die größte Herausforderung darin, „für die Inhalte neugierig zu machen und genügend Interesse für das Thema zu wecken, um die Schüler zu einer aktiven Beteiligung am Kulturleben der deutschen Minderheit und zu einer selbstständigen, über Schulbuch und Klassenzimmer hinausgehenden Wissensvertiefung über die Geschichte der Minderheit anzuregen”. „Erst die Aktivität der Schüler im Unterricht und ihre eigene Arbeit außerhalb der Schule werden zeigen, ob ich diese Herausforderung gemeistert habe“, sagt Dr. Michalak. Allerdings seien vier Hefte, so räumt die Autorin ein, zu wenig, um alle für das Schulfach „Geschichte und Kultur der deutschen Minderheit“ wichtigen Themen behandeln zu können. „Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, alle Informationen über so breite Themen wie Geschichte oder Kultur zu übermitteln. Am schwierigsten war daher die Auswahl. Es gibt sicherlich noch viele andere Aspekte, die man erörtern könnte oder gar sollte. Dies ist jedoch aufgrund der geringen Stundenzahl in diesem Schulfach nicht möglich. Sehr wichtig ist deshalb die Rolle des Lehrers, die Schüler zu motivieren und den Weg zu bestimmen, dem sie dann selbstständig bei der Wissensvertiefung folgen können“, so Dr. Michalak.

Die kostenlosen Bildungsheft-Sets erhält man bei Werbetreffen und im HDPZ. Möglich ist auch der Download der Hefte von der Internetseite www.haus.pl

 

Das erste Werbetreffen zu den Heften findet am 26. März um 15:00 Uhr in der Technischen Hochschule Oppeln, ul. Waryńskiego 4 (Fakultät Wirtschaft und Management), statt. Das zweite Treffen folgt am 23. April um 15:00 Uhr im Zentrum der Kulturorganisationen (COK), ul. Studzienna 6, in Gleiwitz.

 

 

Anna Durecka

 

 

Zaciekawić uczniów i wytyczyć drogę

W najbliższy poniedziałek na Politechnice Opolskiej zaprezentowane zostaną po raz pierwszy zeszyty edukacyjne do przedmiotu „historia i kultura mniejszości niemieckiej”, przygotowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Najistotniejszą sprawą było dla mnie przekazanie trudnych treści w sposób przystępny i ciekawy dla uczniów, uwzględniając ich zróżnicowany poziom językowy – mówi dr Katarzyna Michala, autorka zeszytów.

 

Praca nad zeszytami edukacyjnymi trwała od ponad dwóch lat. – Tematy, które są omówione w zeszytach, zostały ustalone przez grupę roboczą. Uczniowie znajdą tam m.in. definicję pojęcia „mniejszość”, historię symboli narodowych, historię plemion Słowian i Germanów, powstanie cesarstwa niemieckiego, pochodzenie nazw miejscowości, ale też zwyczaje i tradycje, potrawy, biogramy śląskich i pomorskich noblistów, wielkie współczesne osobistości jak Janosch i wiele, wiele innych spraw i postaci – wylicza Julianna Klick z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Zeszyty są napisane w języku niemieckim, najważniejsze pojęcia zostały wyjaśnione w sposób opisowy również po niemiecku. Jest też mały polsko-niemiecki słownik pojęć. – Zeszyty są przeznaczone dla klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Są to cztery zeszyty i nauczyciele mogą stosować je według własnego wyboru w ciągu tych dwóch lat nauki – mówi Julianna Klick.

 

Autorką zeszytów jest dr Katarzyna Michalak z Uniwersytetu Śląskiego, która przyznaje, że największym wyzwaniem podczas pracy nad zeszytami było „zaciekawienie treścią i wzbudzenie zainteresowania tematem na tyle, aby zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności mniejszości niemieckiej oraz do samodzielnego, wychodzącego poza podręcznik i salę lekcyjną pogłębiania wiedzy z zakresu historii mniejszości”. – Dopiero aktywność uczniów podczas zajęć i ich praca własna poza szkołą pokażą, czy sprostałam temu wyzwaniu – mówi dr Michalak. Jednocześnie autorka przyznaje, że cztery zeszyty to za mało, by zawrzeć w nich wszystkie ważne dla przedmiotu „historia i kultura mniejszości niemieckiej” tematy. – Niemożliwością jest przekazanie wszystkich informacji na tak szerokie tematy, jakimi są historia czy kultura. Najtrudniejsze było dokonanie wyboru. Na pewno jest jeszcze wiele innych zagadnień, które można, a nawet należałoby omówić. Jednakże jest to niemożliwe ze względu na niewielki wymiar godzin tego przedmiotu. Dlatego tak ważna jest rola nauczyciela, aby zachęcał uczniów i wytyczył im drogę, którą mogą podążać, samodzielnie pogłębiając wiedzę.

 

Bezpłatne komplety zeszytów edukacyjnych będzie można otrzymać podczas spotkań promocyjnych oraz w siedzibie DWPN. Będzie można je też pobrać ze strony internetowej www.haus.pl.

 

Pierwsze spotkanie promujące zeszyty odbędzie się 26 marca o godz. 15.00 w sali Politechniki Opolskiej przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu (Wydział Ekonomii i Zarządzania). Drugie spotkanie odbędzie się 23 kwietnia o godz. 15.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach.

 

 

 

Anna Durecka

 

 

 

Show More