Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Strajk głodowy przeciw powiększeniu Opola. Niemiecka młodzież bierze udział

Przewodnicząca BJDM Katrin Koschny bierze udział w proteście.

Sprzeciw przybrał dramatyczną formę. Trwa strajk głodowy przeciw powiększeniu Opola. Także młodzież mniejszości niemieckiej bierze udział.

 

 

Die deutsche Version finden Sie unten.

 

 

 

Protestujących wspiera jednak nie tylko szefowa Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Katrin Koschny, która sama również bierze udział w proteście głodowym, ale także politycy Mniejszości Niemieckiej. Szef opolskiego TSKN Rafał Bartek, poseł Ryszard Galla i wicemarszałek Roman Kolek nie tylko odwiedzili protestujących mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, ale po raz kolejny zaapelowali do premier Beaty Szydło o ponowną analizę decyzji o powiększeniu granic miasta Opola.

 

Rafał Bartek i Ryszard Galla we wspólnym piśmie podkreślili, że protest głodowy jest przykładem na brak zgody społeczności lokalnej na podejmowanie decyzji bez uwzględnienia zdania ludzi bezpośrednio dotkniętych decyzjami. Zdaniem obu polityków mniejszości niemieckiej premier Szydło powinna teraz, w obliczu tak daleko idącego protestu, wstrzymać decyzję o powiększeniu Opola lub przynajmniej przesunąć ją w czasie.

Foto: Facebook

Apele polityków – nie tylko mniejszości niemieckiej – oraz protest głodowy mieszkańców nie zmieniły jednak decyzji polskiego rządu. Premier Beata Szydło na konferencji prasowej po dzisiejszym posiedzeniu rządu stwierdziła, iż decyzja zapadła, rozporządzenie zostało przyjęte. – Proszę tych mieszkańców, którzy dzisiaj wyrażają swoje obawy po zmianie granic administracyjnych, aby ze spokojem te decyzje przyjęli – dodała premier Szydło. To oznacza, że rząd nie zamierza przychylić się w jakimkolwiek stopniu do żądań protestujących a Opole tym samym od 1 stycznia 2017 będzie powiększone o 12 sołectw lub ich części należących dotychczas do czterech sąsiadujących z Opolem gmin.

Foto: M. Rzewuski/KPRM

Protestujący nie zamierzają jednak przerywać głodówki i zapowiadają podjęcie “jeszcze bardziej radykalnych środków”. Zaplanowany jest m.in. protest 31 grudnia na opolskim rynku.

 


 

Die Gegner der Vergrößerung von Oppeln haben sich zum Hungerprotest entschieden. Auch die Jugend der deutschen Minderheit nimmt teil.

 

Die Protestierenden werden dabei nicht nur von der Vorsitzdenden des Bundes der Jugend der Deutschen  Minderheit Katrin Koschny unterstützt, die sich selbst am Hungerstreik beteiligt, sondern auch von politischen Vertretern der Deutschen Minderheit. Der Chef der Oppelner SKGD Rafał Bartek, der Sejmabgeordnete Ryszard Galla und der Oppelner Vizemarschall Roman Kolek besuchten nciht nur die protestierenden Einwohner der Gemeinde Groß Döbern, sondern appelierten zum wiederholten Mal an Regierungschefin Beata Szydło die Entscheidung zur Stadterweiterung zu überdenken.

Foto: Facebook

 

Rafał Bartek und Ryszard Galla unterstrichen in ihrem gemeinsamen Schreiben an die Premierministerin, dass der Hungerstreik ein Beispiel dafür ist, dass die lokale Bevölkerung mit Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg und ohne ihre Zustimmung zu einverstanden ist. Beide Politiker der Deutschen Minderheit vertreten auch die Meinung, Regierungschefin Szydlo sollte nun, da die Proteste eine solch tragische Form angenommen haben, die Entscheidung über die Stadterweiterung Oppelns ganz annulieren oder ihr Inkrafttreten zumindest verschieben.

 

Appelle von Politikern – nicht nur der Deutschen Minderheit – sowie der Hungerstreik der Bewohner der Gemeinde Groß Döbern haben allerdings nicht zu Änderung der Entscheidung der Regierung in Warschau geführt. Bei der heutigen (29.12.) Pressekonferenz nach der letzten Regierunsgsitzung sagte Premierministerin Szydło, die Entscheidung sei gefällt worden und eine Verordnung erlassen. “Ich bitte die Einwohner, die heute Ängste vor der Erweiterung der Stadtgrenzen äußern, dass sie mit Ruhe diese Entscheidung zu Kenntnis nehmen”, sagte Beata Szydło. Das bedeutet, dass die Regierung nicht vor hat auf die Proteste der Menschen zu hören und damit Oppeln ab dem 1. Januar 2017 um 12 Ortschaften oder deren Teile erweitert wird, die bislang in vier mit Oppeln benachbarten Gemeinden lagen.

Die Protestierenden wollen aber ihren Hungerstreik nicht beenden und sprechen bereits über “weitere radikalere Mittel”, die sie anwenden wollen. Es wird u.a. an Silvester ein Protest auf dem Oppelner Ring geplant.

Die Aussagen der Protestierenden finden Sie zum nachhören bei Schlesien Aktuell Kompakt vom 29.12.2016 hier 

lb/ru

 

Show More