Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Arnold Donitza

Wojewoda złamał prawo

Arnold Donitza Foto: Mniejszość Niemiecka/facebook.com

W 2017 roku Sejm kilkakrotnie dokonał nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, których celem było dokonanie „dobrej zmiany” w zarządach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez zmianę zarządów tych instytucji samorządowych na „prawych i sprawiedliwych”. Wojewoda, korzystając z prawa do przedłożenia zarządowi województwa wniosku w sprawie powołania nowych członków zarządu funduszu, pismem z 16 października 2017 r. wniósł do Zarządu Województwa Opolskiego o powołanie Iwony Mazurek na stanowisko prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu.

 

Read More …