Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dzumla

Kulturelles Erbe der letzten 160-Jahre

Während der Ausstellungseröffnung wurde auch der Film von Teresa Kudyba (in der Mitte) über die Geschichte der Zementindustrie in der Oppelner Region gezeigt.

„Oppelner weißes Gold. Zur Geschichte der Zementwerke in Oppeln“ lautet der Titel der am Montag, 4. September, eröffneter Ausstellung. Veranstalter der Ausstellung ist das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit.Read More …

Z Görlitz przez Prudnik do Graçay / Von Görlitz über Neustadt bis Graçay

Do udziału w szkoleniu można zgłosić się już tylko do 3 września.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z partnerami z Niemiec i Francji cykl szkoleń dla młodych dorosłych, którzy w przyszłości będą działać w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Przedmiotem szkoleń będzie nie tylko przekazywanie wiedzy merytorycznej, lecz także interakcje międzyludzkie pomiędzy Niemcami, Polakami i Francuzami. Read More …

Wczoraj. Dziś. Jutro?

Lucjan Dzumla i Wolfgang Globisch
Lucjan Dzumla i Wolfgang Globisch

Na przestrzeni minionych lat Seminarium Śląskie zyskało sobie z jednej strony większą renomę i jest dziś nie tylko najważniejszą konferencją mniejszości niemieckiej w Polsce, lecz także cieszy się uznaniem wśród polskiej większości społeczeństwa, z drugiej strony często krytykę wywołuje fakt odejścia od tematów związanych ze Śląskiem i Kościołem w kierunku tematyki relacji polsko-niemieckich. Read More …