Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

FRŚ

Moderner, attraktiver/ Nowocześniej, atrakcyjniej

 

Vor knapp zwei Monaten, nachdem Henryk Wróbel zum Vorstandsvorsitzenden der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens (SES) ernannt wurde, wollte er noch nicht über seine Visionen und Vorhaben sprechen. Dafür sei es noch zu früh und er müsse sich zuerst mit den Unterlagen vertraut machen, sagte er. Er versicherte jedoch, dass er nach der Durchsicht viel mehr wissen und dementsprechend mit der Planung konkreter Maßnahmen beginnen würde. Ist dies nun auch geschehen? Darüber und über andere Themen sprach er mit Krzysztof Świerc.

Read More …

Profesjonalizm w DNA / Professionalität in den Genen

Das Businesszentrum der Stiftung für Entwicklung Schlesiens
Foto: Rudolf Urban

W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, Fundacja Rozwoju Śląska obchodzić będzie jubileusz – 25-lecie istnienia! Inicjatorami jej stworzenia były stowarzyszenia mniejszości niemieckiej, a cel, jaki im przyświecał, to m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby, wyjeżdżając do RFN, oraz stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska i weźmie odpowiedzialność za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego przeznaczonych na wspieranie MN w Polsce i jej otoczenia.Read More …