Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Jończy

Większe Opole? Tak, ale…

Opole, 09.12.2005r. Uczestnicy Debaty Europejskiej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Opolu. Od lewej; Kasiura, Wyzdak, Joñczy. Równie¿ Jan Damboñ, prof. Krystian Heffner. Foto Krzysztof Swiderski
Opole, 09.12.2005r. Uczestnicy Debaty Europejskiej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Opolu. Od lewej; Kasiura, Wyzdak, Joñczy. Równie¿ Jan Damboñ, prof. Krystian Heffner. Foto Krzysztof Swiderski

Z profesorem Romualdem Jończym, kierownikiem Katedry Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. rozmawia Krzysztof Świerc.Read More …