Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kąkolewski

„Pokazujemy wielokulturowość” / „Wir zeigen kulturelle Vielfalt”

Minister Anna Zalewska (druga od lewej) prezentuje drugi tom podręcznika wraz z minister Brittą Ernst (Brandenburgia) oraz ambasadorem Rolfem Nikelem (z prawej).
Foto: MEN

Jedną z najważniejszych kwestii w zakresie nauczania dzieci należących do mniejszości narodowych są lekcje historii. Oprócz wrażliwych na historyczną wyjątkowość takich regionów jak Śląsk czy Pomorze nauczycieli, potrzeba także wyjątkowych pomocy dydaktycznych, które przedstawiają historię z innej niż ogólnie przyjęta perspektywy. W ten wymóg wpisuje się polsko-niemiecki podręcznik, którego ostatnio wydano już drugi tom.Read More …

Wieloperspektywiczność

Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie) w rozmowie z prof. Krzysztofem Gładkowskim (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Foto: Johannes Rasim
Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie) w rozmowie z prof. Krzysztofem Gładkowskim (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
Foto: Johannes Rasim

Z dr. Igorem Kąkolewskim, współautorem nowego polsko-niemieckiego podręcznika do historii, rozmawia Johannes Rasim.Read More …