Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Karolkiewicz

Kleine Künstler – Große Meister

Samstagskurs in Alt Schalkowitz

In den DFKs sind die deutschen Samstagskurse in vollem Gange. Das Herbst- und Wintersemester verläuft diesmal unter dem Motto „Kleine Künstler – Große Meister”. Dabei sollen die Kinder auf die Themen Kunst, Handwerk und Gewerbe aufmerksam gemacht werden. Manche Samstagskursgruppen haben sich damit schon intensiv auseinandergesetzt.Read More …

Niemiecki po reformie / Deutsch nach der Reform

Die Minderheitensprache an Schulen bleibt ohne nennenswerte Änderungen. Foto: R. Urban

Od 1 września rozpocznie się okres wprowadzania nowego systemu oświaty, w którym nie będzie już gimnazjów. Samorządy przygotowały już nowe siatki szkół, dyrektorzy placówek opracowują arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli. Czy reforma edukacji wpłynie w jakimś stopniu również na naukę języka mniejszości narodowej?Read More …

Brakuje fachowych kadr

Ryszard Karolkiewicz. Foto: Uwe Hahnkamp.

18 i 19 marca w Mrągowie odbyło się zorganizowane przez Ziomkostwo Prus Wschodnich posiedzenie robocze z udziałem przewodniczących i delegatów stowarzyszeń działających na południu b. Prus Wschodnich. W centrum uwagi znalazł się język niemiecki jako język mniejszości narodowej w Polsce oraz województwie warmińsko-mazurskim.Read More …

Zmiany będą, ale tylko w rozporządzeniu

Zmiany w nauczaniu języka mniejszości nie będą znaczące.

To największa zmiana w polskiej edukacji od ponad 15 lat. Od przyszłego roku szkolnego wejdzie w życie reforma edukacji. Największą zmianą jest likwidacja gimnazjów i powrót ośmioletnich podstawówek. Czy w ramach reformy zmieni się także oświata dla mniejszości narodowych? Łukasz Biły zapytał o to Ryszarda Karolkiewicza, konsultanta ds. oświaty w Związku Niemieckich Stowarzyszeń.Read More …