Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Wspólna

Besser als befürchtet

Am MIttwoch, den 18.12., tagte der Gemeinsame Ausschuss der Regierung und der MInderheiten zum letzten Mal in diesem Jahr.
Foto: Bernard Gaida/facebook.com

So kann man die letztendliche Entscheidung des Innenministers über die Verteilung der Mittel für nationale und ethnische Minderheit im Jahr 2020 beurteilen, die bei der letzten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Regierung und der Minderheiten vorgestellt wurde. Auch wenn das Schlimmste abgewehrt werden konnte, ist von Freude nicht die Rede.

 

Read More …

Einführung der Symetrie verstößt gegen die Verfassung / Wprowadzenie symetrii jest naruszeniem Konstytucji

Szymon Szynkowski vel Sęk (rechts) forderte bei der Pressekonferenz mit Janusz Kowalski (PiS) eine aktive Haltung der deutschen Minderheit zu den Rechten der Polen in Deutschland. Foto: R. Urban

 

Im Wahlkampf stellte der polnische stellvertretende Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk in Oppeln ein Ultimatum: Die Polen in Deutschland sollen als Minderheit anerkannt werden, im Gegenzug werden weitere Rechte der deutsche Minderheit in Polen realisiert. Die Aussage stieß auf Kritik der deutschen Minderheit, die nun von anderen nationalen Minderheiten in Polen unterstützt wird.

Read More …

O mediach, edukacji i inwigilacji

Mniejszość niemiecką w Komisji Wspólnej reprezentują Bernard Gaida (2 od prawej) i Rafał Bartek (3 od prawej). Foto: Ewa Stolz

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.

Read More …

O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Wspólnej obecny był m.in. minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński.
Foto: MSWiA/twitter.com

W środę obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która podjęłą m.in. temat kontrowersyjnej ustawy o IPN oraz kwestię edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto strona mniejszościowa wybrała nowego współprzewodniczącego, którym został przedstawiciel mniejszości ukraińskiej dr Grzegorz Kuprianowicz.

 

Read More …

Podstawowe źródła finansowania

Posiedzenie Komisji Wspólnej

Przedstawiciele organizacji mniejszościowych biją na alarm, gdyż mimo upływu ponad dwóch miesięcy roku 2017 żadne stowarzyszenie mniejszości narodowych i etnicznych nie otrzymało jeszcze środków na działalność kulturalną. Na ten temat w minionym tygodniu dyskutowano również w Sejmie. Read More …

Nie tylko pieniądze / Nicht nur Geld

Zadaniem Komisji Wspólnej jest danie możliwości mniejszościom udziału w decyzjach rządu na ich temat.
Foto: MSWiA

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych obradowała po raz pierwszy w tym roku 1 marca. Dyskutowano przede wszystkim o środkach finansowych na działalność mniejszości, ale także o współudziale tych społeczności w projektach z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Read More …

Musimy zrobić następne kroki

Członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości podczas obrad w siedzibie MSWiA.  Foto: Rudolf Urban
Członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości podczas obrad w siedzibie MSWiA.
Foto: Rudolf Urban

Raport w sprawie realizacji przez Polskę zapisów Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych był najważniejszym tematem 55. posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przedstawiciele mniejszości krytycznie oceniają działania rządu, ale jednocześnie proponują wyjście. Read More …