Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Oświata

Weniger Mittel für Kultur- und Bildungsarbeit

Gestern (18.02) kamen Vertreter des Auswärtigen Amtes, der deutschen Mittlerorganisationen und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) zu einem Planungstreffen für das aktuelle Jahr zusammen. Das Ergebnis ist für die deutschen Volksgruppen ernüchternd, denn sie müssen mit einer geringeren Förderung um rund 18% rechnen.

Read More …

O Niepodległości i szkolnictwie

Posiedzeniom komitetu obchodów rocznicy niepodległości Polski przewodniczy Prezydent Andrzej Duda. Foto: Jakub Szymczuk/KPRP

W roku 2018 Polska świetuje jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości, nad którego obchodami czuwa specjalny komitet. W jego skład wchodzą także reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych, w tym szef opolskiej mniejszości niemieckiej Rafał Bartek. Dla niego pobyt w Warszawie był jednak również okazją do dyskusji o oświacie mniejszościowej.

Read More …

Należy rozmawiać

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Rafał Bartek (z lewej) oraz minister Sebastian Chwałek.
Foto: Rafał Bartek/facebook.com

 

Na wczorajszym, ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych tradycyjnie rozmawiano o podziale środków na wsparcie działań organizacji mniejszościowych w roku 2018. Przedstawiciele mniejszości podjęli jednak również kwestię zmian w subwencji oświatowej.

Read More …

„Pokazujemy wielokulturowość” / „Wir zeigen kulturelle Vielfalt”

Minister Anna Zalewska (druga od lewej) prezentuje drugi tom podręcznika wraz z minister Brittą Ernst (Brandenburgia) oraz ambasadorem Rolfem Nikelem (z prawej).
Foto: MEN

Jedną z najważniejszych kwestii w zakresie nauczania dzieci należących do mniejszości narodowych są lekcje historii. Oprócz wrażliwych na historyczną wyjątkowość takich regionów jak Śląsk czy Pomorze nauczycieli, potrzeba także wyjątkowych pomocy dydaktycznych, które przedstawiają historię z innej niż ogólnie przyjęta perspektywy. W ten wymóg wpisuje się polsko-niemiecki podręcznik, którego ostatnio wydano już drugi tom.Read More …

Mniej środków na nauczanie języka niemieckiego / Weniger Geld für Deutschunterricht

Finansowanie na oświatę mniejszości niemieckiej zostanie zmniejszone

1 września tego roku weszła w życie reforma oświaty, której najbardziej widocznym efektem jest likwidacja dotychczasowych gimnazjów. Reforma ta ma jednak również wpływ na finansowanie nauki języka mniejszości w polskich szkołach, szczególnie tych najmniejszych. Read More …

Oświata i media na tapecie / Bildung und Medien auf der Agenda

Posiedzenie Komisji Wspólnej w Warszawie

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajęto się m.in. informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej o tym, że w najbliższych dniach do konsultacji wpłynie długo oczekiwana nowelizacja tzw. rozporządzenia tożsamościowego, w którym mają być uregulowane pewne kwestie związane z reformą ustroju oświaty. Czyli na przykład jak nauczanie języka mniejszości będzie wyglądało w klasach 7–8 szkoły podstawowej. W tym wypadku wiemy już, że w jednej z tych klas pojawią się dodatkowe godziny własnej historii i kultury, co dla nas jest ważną informacją, aleRead More …

Niemiecki po reformie / Deutsch nach der Reform

Die Minderheitensprache an Schulen bleibt ohne nennenswerte Änderungen. Foto: R. Urban

Od 1 września rozpocznie się okres wprowadzania nowego systemu oświaty, w którym nie będzie już gimnazjów. Samorządy przygotowały już nowe siatki szkół, dyrektorzy placówek opracowują arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli. Czy reforma edukacji wpłynie w jakimś stopniu również na naukę języka mniejszości narodowej?Read More …