Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

polsko-niemiecki oboz młodzieżowy

20 lat polsko-niemieckiego obozu młodzieżowego

W obliczu obecnej trudnej sytuacji politycznej i szeroko zakrojonej dyskusji o problemie ucieczki i wypędzeń wydaje się, że edukacja historyczna jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Dokładnie takiej edukacji już od 20 lat podejmuje się wspólna młodzieżowa inicjatywa Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Niemieckiego Związku ds. Opieki nad Grobami Wojennymi. Bilans tej współpracy wypada pozytywnie, lecz jeden aspekt wciąż pozostaje niewykorzystaną szansą.

Read More …