Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Powiększenie Opola

„Die Minderheitenfrage war oberflächlich”

Dr. Błażej Choroś ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Europäische Studien der Universität Oppeln. In einem seiner jüngsten Beiträge befasst er sich mit der Wahrnehmung der deutschen Minderheit durch die Medien im Zuge der Vergrößerung Oppeln. Łukasz Biły sprach mit ihm über die Ergebnisse dieser Studie.

Read More …

Ratuszowa arogancja /Arrogantes Rathaus

Dyskusja o powiększeniu Opola w opolskim Sejmiku

W minionym tygodniu w opolskim urzędzie marszałkowskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jednym z szeroko poruszonych tematów były skutki powiększenia Opola, które z dniem 1 stycznia 2017 roku stało się faktem. Jednocześnie zajęto się brakiem przepisów prawnych określających zasady przekazywania majątku i pomocy finansowej przy zmianie granic administracyjnych.Read More …

Konsekwencje kanibalizmu terytorialnego / Konsequenzen eines territorialen Kannibalismus

Debata w sejmiku na temat powiększenia Opola

W miniony wtorek w opolskim urzędzie marszałkowskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Uczestniczyli w nim m.in.: poseł MN Ryszard Galla, były wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, przedstawiciele władz Opola, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz samorządowcy reprezentujący okrojone gminy, z wójtem Dobrzenia Wielkiego Henrykiem Wróblem na czele.Read More …

“Nie” dla kompromisu / “Nein” zum Kompromiss

Stadtratssitzung in Oppeln
Foto: Rudolf Urban

Na wniosek klubu radnych “Mniejszość Niemiecka – Dla samorządu” zwołano wczoraj nadzwyczajną sesję Rady Miasta Opola, podczas której miano przyjąć stanowisko ws. korekty granic Opola i gminy Dobrzeń Wielki. Radni ostatecznie jednak odrzucili poparcie dla zmiany granic.

Read More …

Konsultacja / Die Anhörung

Rafał Bartek i Ryszard Galla

4 maja członkowie Komisji Petycyjnej Parlamentu Europejskiego dyskutowali m.in. na temat petycji złożonej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie rozszerzenia granic miasta Opola i związanych z tym naruszeń praw mniejszości. Konkretne decyzje wprawdzie nie padły, ale nie udzielono też jednoznacznej odmowy. Read More …

Zmarnowana szansa / Eine vertane Chance

Opolski ratusz

W minionym tygodniu władze Opola zerwały mediacje z okrojoną gminą Dobrzeń Wielki. Szkoda, bo w ten sposób zerwano również rozmowy z protestującymi mieszkańcami, zaprzepaszczając szansę na wyjście z impasu. Do tego powody zerwania mediacji są mocno naciągane – argumentem była bowiem manifestacja, która odbyła się 19 marca, a w której udział wzięła część mieszkańców sołectw, które zostały przyłączone do Opola. Read More …

„Duże Opole” to nie odosobniony problem / „Großes Oppeln” ist kein vereinzeltes Problem

Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego niestety nie mieli zbyt wiele czasu w dyskusji. Foto: PE

Europosłowie z różnych krajów są zgodni – zmiana granic administracyjnych na przykładzie powiększenia Opola wyrządza szkodę mniejszościom narodowym. Taka jest konkluzja debaty na temat poszerzenia miasta, która miała miejsce w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 19 stycznia. Przy tej okazji stało się także jasne, że „przypadek opolski” nie jest sprawą odosobnioną, a znaną w całej Europie.Read More …

Przede wszystkim dialog / Vor allem Dialog

Wypowiedź pełnomocnika rządu RFN Hartmuta Koschyka wznieciła gorącą dyskusję.  Foto: Rudolf Urban
Wypowiedź pełnomocnika rządu RFN Hartmuta Koschyka wznieciła gorącą dyskusję.
Foto: Rudolf Urban

Na Opolszczyźnie rozgorzała dyskusja o tym, że rząd Niemiec nie powinien „mieszać się” do decyzji władz polskich dotyczących polityki wewnętrznej. Stało się tak w związku z wypowiedzią pełnomocnika rządu RFN ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych Hartmuta Koschyka podczas jubileuszu 25-lecia istnienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. Read More …