Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Straż pożarna

Lasst die Wasserspiele beginnen! (+Video)

Am letzten Juliwochenende ist es so weit: Da wird das traditionelle „Wasserball“- Turnier in Psychod (Przechód) ausgetragen. Dieses Jahr werden bereits zum 18. Mal Feuerwehrmänner (und Frauen) versuchen, den Ball auf dem Wasser ins gegnerische Tor zu befördern.

Read More …

Empatia każe pomagać

Od ponad dekady powiaty doliński na Ukrainie i opolski ściśle z sobą współpracują. U podstaw tych bardzo dobrych relacji leżą wydarzenia po II wojnie światowej, w wyniku których część mieszkańców Niemodlina pochodzi właśnie z powiatu dolińskiego. Lata przyjaźni zaowocowały tym, że przedstawiciele starostwa opolskiego zdążyli wnikliwie przyjrzeć się i przekonać, jakie obok codziennych radości są też troski i potrzeby mieszkańców powiatu dolińskiego i w razie potrzeb i własnych możliwości konsekwentnie niosą im pomoc.Read More …