Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Swaczyna

Samorząd to moc! / Selbstverwaltung ist eine Macht!

Andrzej Kasiura (z prawej)

Z początkiem bieżącego miesiąca podczas spotkania z szefami wojewódzkich oraz obwodowych zespołów samorządowych Jarosław Kaczyński poinformował o wycofaniu się partii rządzącej z planów wprowadzenia do ordynacji wyborczej dwukadencyjności wstecznej dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Podczas tego wystąpienia prezes PiS podkreślił również, że podtrzymana zostanie zasada dwóch kadencji, będzie jednak naliczana od najbliższych wyborów samorządowych – w 2018 roku – i dopiero po odbyciu dwóch kadencji liczonych od tego momentu będzie działała ta zasada.Read More …

„Man will es sich leicht machen”

Józef Swaczyna
Józef Swaczyna

Im Schloss der Schlesischen Piasten in Brieg traten kürzlich Landräte aus der Woiwodschaft Oppeln zu einem Konvent zusammen. Gastgeber war der Brieger Landrat Maciej Stefański. Ein zentraler Diskussionspunkt waren die Pläne zur Erweiterung Oppelns durch die jetzige Stadtverwaltung und die damit verbundene territoriale Verkleinerung des Landkreises Oppeln.Read More …