Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Szkolenie

ABC pracy DFK

Jak pozyskiwać nowych członków DFK, jak zwiększyć zaangażowanie obecnych członków, jak promować swoje działania oraz jak wykorzystać w dalszej działalności to, co już zostało wypracowane. Takie będą tematy szkolenia, które odbędzie się 18 i 19 listopada w Gogolinie. Szkolenie będzie przeznaczone dla członków kół DFK.Read More …

Z Görlitz przez Prudnik do Graçay / Von Görlitz über Neustadt bis Graçay

Do udziału w szkoleniu można zgłosić się już tylko do 3 września.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z partnerami z Niemiec i Francji cykl szkoleń dla młodych dorosłych, którzy w przyszłości będą działać w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Przedmiotem szkoleń będzie nie tylko przekazywanie wiedzy merytorycznej, lecz także interakcje międzyludzkie pomiędzy Niemcami, Polakami i Francuzami. Read More …

Aktywne koło to priorytet

Podczas zeszłorocznego szkolenia dla członków kół DFK w Kamieniu Śląskim.
Foto: DWPN

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza członków kół DFK na dwudniowe warsztaty w dniach 22–23 kwietnia w Kamieniu Śląskim. Będą to kolejne warsztaty, które mają pomóc kołom w pozyskiwaniu nowych członków, motywowaniu ich do działania i zwiększania własnej aktywności.Read More …

Tematy „bliskie ludziom”

Uczestnicy szkolenia poprzez różne ćwiczenia uczyli się np. roli lidera i pracy w zespole.  Foto: Łukasz Biły
Uczestnicy szkolenia poprzez różne ćwiczenia uczyli się np. roli lidera i pracy w zespole.
Foto: Łukasz Biły

Wyjątkowym sukcesem zakończyło się kolejne z tradycyjnych „Szkoleń dla Mniejszości Niemieckiej”, które odbyło się 5 i 6 listopada w Kamieniu Śląskim. Rekordowa liczba uczestników wynikła – jak mówią organizatorzy – ze skupienia się na tematach „bliższych ludziom”.Read More …