Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tragedia Górnośląska

Przywracają pamięć

Już po raz piąty mieszkańcy Lublińca uczcili ofiary Tragedii Górnośląskiej. V Marsz na Przędzalnię poprzedziła w sobotę msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Później członkowie mniejszości niemieckiej i Ruchu Autonomii Śląska złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową na terenie zakładów Lentex.

Read More …

Es begann im Januar…

Die Oberschlesische Tragödie – damit wird seit einigen Jahren an den Einmarsch der Roten Armee im Januar 1945 in diese Region gedacht, der den Beginn einer der schlimmsten Zeiten für die einheimische Bevölkerung markiert. Die Tragödie dauerte aber keineswegs nur bis zum Kriegsende, sondern zog sich viele Jahre weiter.

Read More …

Gedenken an die Oberschlesische Tragödie / Pamięć o Tragedii Górnośląskiej

Gedenktafeln für die Opfer des Nachkriegslagers Lamsdorf
Foto: VdG

Der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen lädt dazu ein, an den Gedenkfeierlichkeiten zur Oberschlesischen Tragödie teilzunehmen, die am Sonntag, dem 28. Januar 2018 in Lamsdorf stattfinden werden.

Read More …

Pamięć po latach

Foto: Krzysztof Baron
Foto: Krzysztof Baron

Spośród wszystkich wydarzeń związanych z tak zwaną Tragedią Górnośląską znane powszechnie są obozy takie jak Zgoda czy Łambinowice. Istnieją jednak wciąż zapomniane karty tej bolesnej historii. Do takich należą wydarzenia w Lublińcu w dzisiejszym województwie śląskim. Po wielu latach starania lokalne koło mniejszości niemieckiej wraz z władzami miasta przypomną cierpienia, poświęcając ofiarom tablicę.

Read More …

Upamiętnienia po 72 latach/Gedenken nach 72 Jahren

Tragedię Górnośląską upamiętniono tym razem w wielu miejscach.

W miniony weekend na Górnym Śląsku upamiętniono ofiary Tragedii Górnośląskiej. Uroczystości z tej okazji odbyły się w wielu górnośląskich miastach i wsiach. W niektórych miejscowościach uroczystości te są organizowane od ponad 20 lat.Read More …

Złożą kwiaty, zapalą znicze

W Łambinowicach tradycyjnie upamiętnią Tragedia Górnośląską

W ostatnią niedzielę stycznia zwyczajowo na Śląsku odbywają się obchody upamiętniające ofiary Tragedii Górnośląskiej. Aktywny w nich udział bierze co roku również mniejszość niemiecka. W tym roku uroczystości odbędą się w kilku górnośląskich miejscowościach.Read More …

Podwójne standardy?

IMG_0443
Foto: Joachim Makowski

W odniesieniu do stworzenia przez pracowników wojewody opolskiego bazy upamiętnień, w której swoje miejsce mają także niemieckie pomniki, członek zarządu TSKN na Śląsku Opolskim Norbert Rasch stwierdził, że „w narracji historycznej wchodzimy w pewien etap normalności”. Wśród akcentów upamiętniających tzw. Tragedię Górnośląską odsłonięcie pomnika, jak i nadanie miejskiemu skwerowi imienia ofiar Tragedii Górnośląskiej jednego dnia zasługuje z pewnością na szczególną pochwałę, lecz gdy zgłębiamy kontekst inicjatywy w Bytomiu, może on sugerować, że od „normalności”, o której mówi Rasch, wciąż wiele nas dzieli.Read More …