Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Uniwerstytet Opolski

Menedżer kultury mniejszości / Kulturmanager für Minderheiten

Uniwersytet Opolski i TSKN wspólnie postanowiły uruchomić kierunek studiów „kulturoznawstwo mniejszości”.

Począwszy od przyszłego roku akademickiego Uniwersytet Opolski będzie kształcił kulturoznawców mniejszości narodowych. Studenci będą mogli odbywać praktyki w stowarzyszeniach mniejszości niemieckiej.Read More …

Opolscy Niemcy modelowym przykładem

Prominentny uczestnik konferencji – były wiceszef MSZ Paweł Kowal.
Prominentny uczestnik konferencji – były wiceszef MSZ Paweł Kowal.

O roli mniejszości dla regionów rozmawiali w ubiegły czwartek studenci, politycy i przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych podczas konferencji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Wniosek: Mimo konieczności usprawnienia wielu aspektów funkcjonowania mniejszości, zwłaszcza mniejszość niemiecka w Polsce może posłużyć za wzór w kontekście europejskim.Read More …