Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wróbel

Ratuszowa arogancja /Arrogantes Rathaus

Dyskusja o powiększeniu Opola w opolskim Sejmiku

W minionym tygodniu w opolskim urzędzie marszałkowskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jednym z szeroko poruszonych tematów były skutki powiększenia Opola, które z dniem 1 stycznia 2017 roku stało się faktem. Jednocześnie zajęto się brakiem przepisów prawnych określających zasady przekazywania majątku i pomocy finansowej przy zmianie granic administracyjnych.Read More …

„Duże Opole” to nie odosobniony problem / „Großes Oppeln” ist kein vereinzeltes Problem

Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego niestety nie mieli zbyt wiele czasu w dyskusji. Foto: PE

Europosłowie z różnych krajów są zgodni – zmiana granic administracyjnych na przykładzie powiększenia Opola wyrządza szkodę mniejszościom narodowym. Taka jest konkluzja debaty na temat poszerzenia miasta, która miała miejsce w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 19 stycznia. Przy tej okazji stało się także jasne, że „przypadek opolski” nie jest sprawą odosobnioną, a znaną w całej Europie.Read More …

„Duże Opole” to nie odosobniony problem

Foto: PE

Europosłowie z różnych krajów są zgodni – zmiana granic administracyjnych na przykładzie powiększenia Opola wyrządza szkodę mniejszościom narodowym. Taka jest konkluzja debaty na temat poszerzenia miasta, która miała miejsce w budynku Europarlamentu (PE) w Strasburgu 19 stycznia. Przy tej okazji stało się także jasne, że „przypadek opolski” nie jest sprawą odosobnioną, a znaną w całej Europie.Read More …

Znak protestu

Wójt Henryk Wróbel
Wójt Henryk Wróbel

Miała to być debata ekspertów z argumentami za powieszeniem i przeciw powiększeniu Opola, ale… zabrakło jednej ze stron, ponieważ burmistrzowie i wójtowie: Prószkowa – Róża Malik, Dobrzenia Wielkiego – Henryk Wróbel, Turawy – Waldemar Kampa, Dąbrowy – Marek Leja, Komprachcic – Leonard Pietruszka, zaproszeni przez prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego na debatę, która miała się odbyć 21 stycznia, nie przybyli. Na znak protestu.
Read More …