Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tematem nie tylko wybory

Zarząd VdG wraz z pełnomocnikiem Hartmutem Koschykiem w Berlinie.
Zarząd VdG wraz z pełnomocnikiem Hartmutem Koschykiem w Berlinie.

Delegację zarządu VdG oraz przedstawicieli niemieckich ziomkostw 4 i 5 listopada przyjął w Berlinie pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości Hartmut Koschyk. Oprócz tematu powyborczej sytuacji w Polsce poruszono także kwestie możliwych nowych źródeł finansowania.

Dodatkowe możliwości finansowania projektów kulturalnych, których struktury MN w Polsce dotychczas nie wykorzystują, wynikają z tzw. paragrafu 96 Federalnego prawa wypędzonych. Zgodnie z tym przepisem niemieckie landy oraz federacja zobowiązują się wspierać organizacje BdV oraz niemieckie ziomkostwa, np. poprzez finansowanie projektów związanych z kulturą regionów pochodzenia tych grup. –Przykładem działania w tym duchu może być np. filia muzeum Prus Zachodnich w niemieckim Warendorf, która mieści się w Krokowej na Pomorzu. Na istnienie takiej współpracy zwrócił uwagę obecny podczas rozmów przedstawiciel Ziomkostwa Prus Zachodnich – relacjonuje przebieg rozmów przewodniczący VdG Bernard Gaida.

W możliwej współpracy chodzi jednak o coś więcej niż tylko o muzealną prezentację. Co roku niemieckie landy przeznaczają setki tysięcy euro na możliwe projekty typu konferencje, warsztaty czy publikacje. Beneficjentem tych środków mogą być jednak tylko niemieckie ziomkostwa, możliwe jest jednak zaangażowanie w projekty partnera z regionu pochodzenia wypędzonych, w tym wypadku MN w Polsce. – Reguły wnioskowania o te środki zostały opracowane już 15 lat temu. Rząd RFN dał do zrozumienia, że po takim czasie warto ponownie te reguły przemyśleć. Naszym uczestnictwem w rozmowach daliśmy sygnał, że chcemy być zarówno partnerem w możliwych projektach, jak i partnerem w opracowywaniu nowych zasad wnioskowania – tłumaczy Bernard Gaida.

Uczestnicy rozmów mieli okazję zwiedzić nowe berlińskie biuro działającej z ramienia Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) i Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM). Biuro to ma służyć jako jednostka pomocy dla wszystkich zrzeszonych w grupie roboczej przedstawicieli mniejszości niemieckich z całej Europy.

Łukasz Biły

Show More