Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tradycje w nowej odsłonie (+Audio)

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów do udziału w konkursie pt. „Twoje wiersze i pieśni – niemieckie tradycje w nowej odsłonie”. Zadaniem uczestników będzie napisanie utworu nawiązującego do tradycji, zwyczajów i niemieckich świąt i obrzędów ludowych.

 

 

 

Utwory mogą dotyczyć zwyczajów związanych z Wielkanocą, Bożym Narodzeniem czy drzewkiem majowym. Autorzy mogą także sami stworzyć nowe teksty do znanych i popularnych melodii niemieckich, znanych wszystkim dzieciom jak: „Alle Vögel sind schon da”, „Alle meine Entchen” lub „Hänschen klein”. NTO zaprasza do udziału uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze osiemnastego roku życia, uczą się języka niemieckiego lub mówią po niemiecku. Najlepsze piosenki, teksty lub wiersze uczniów szkół podstawowych i szkół średnich zostaną nagrodzone, a wybrane teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. Prace należy przysłać do 21 czerwca na adres anmeldung@bildung.pl. Zgłoszone teksty oceniane będą przez jury, w którego skład wejdą: Joanna Rostropowicz (przewodnicząca), Waldemar Gielzok, Rosa Wesle, Kubilay Topal, Manfred Prediger. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 27 lipca na profilu facebookowym Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego i na stronie internetowej NTO. Nagrody zostaną rozdane podczas internetowej ceremonii około 7 września 2020 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.bildung.pl

 

 

Adur

Show More