Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Unterstützung für Deutsche in Europa

 

 

Am Dienstag vergangener Woche tagte die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und Deutscher Minderheiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bei der u.a. die Förderung der Volksgruppen im kommenden Jahr besprochen wurde.

 

Manfred Behrens, Bernard Gaida und Gerhard Pols, Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen der Unionsfraktion,
Foto: facebook.com

 

 

Polska wersja poniżej

 

An der Sitzung nahm auch Bernard Gaida in seiner doppelten Funktion als Vorsitzender des Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten teil. In beiden Rollen ging es dabei um die Unterstützung der Bundesregierung für die deutschen Volksgruppen.

 

 

Deutsche in Polen

Vor allem diskutierte man über die Finanzierung im kommenden Jahr, wobei die bereits jetzt in Polen initiierten neuen Projekte eine wichtige Rolle spielen . “In diesem Jahr beginnen wir ja mit dem Aufbau des Dokumentations- und Ausstellungszentrums der deutschen Minderheit, außerdem gehen wir mit “Deutsch AG”, der außerschulischen Sprachförderung für Schüler der siebten und achten Grundschulklasse, an den Start. Die Förderung dieser und weiterer Kultur- und Bildungsprojekte im kommenden Jahr haben wir besprochen”, sagt Bernard Gaida.

Dabei spielte auch der jüngste Bericht der Expertenkommission des Europarates zur Umsetzung der Charta der Minderheiten- und Regionalsprachen eine wichtige Rolle. “In diesem Bericht nämlich wird die Entscheidung des polnischen Bildungsministeriums, den Deutschunterricht gleichzeitig als Minderheiten- und Fremdsprache in den letzten beiden Grundschulklassen zu verbieten, kritisiert. Das wurde ja auch bei der letztjährigen Sitzung des deutsch-polnischen „Runden Tisches“ angesprochen und war ein Grund, weshalb sich der Bundestag letztlich entschieden hatte, den Deutschen in Polen eine höhere Unterstützung für Bildungsprojkete zu gewähren und diese auch auf das kommende Jahr auszuweiten”, sagt Gaida.

 

 

Deutsche in Europa

Zur Diskussion stand aber auch die Unterstützung für alle deutschen Minderheiten in über 20 Ländern Europas. Wie Bernard Gaida unterstreicht, hat die AGDM bereits im letzten Jahr eine Resolution angenommen, die auf eine zu geringe finanzielle Förderung hinweist. “Es geht uns hierbei vor allem um die kleinsten deutschen Volksgruppen, z.B. im Baltikum oder in Georgien, Moldau und Kroatien. Die dortigen Minderheiten zählen nur wenige Tausend Mitglieder und die Förderung garantiert oft nicht einmal eine Basistätigkeit, von größer angelegten Projekten ganz zu schweigen”, berichtet Bernard Gaida. Weitere Gespräche über die Förderung der deutschen Minderheiten sowie die Initiativen in Polen sollen in den kommenden Monaten folgen.

 

 

Rudolf Urban

 

 

Berlin: Rozmowy o mniejszości w CDU

 

Wsparcie dla Niemców w Europie

 

 

We wtorek minionego tygodnia obradowała Grupa ds. Wypędzonych, Przesiedleńców i Mniejszości Niemieckich klubu poselskiego CDU/CSU w Bundestagu, omawiając m.in. kwestię wspierania społeczności niemieckich w przyszłym roku.

 

 

W posiedzeniu wziął udział Bernard Gaida w podwójnej funkcji – jako przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce oraz rzecznik Wspólnoty Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM). Tematem spotkania było wspieranie społeczności niemieckich przez rząd Niemiec.

 

 

Niemcy w Polsce

Przede wszystkim dyskutowano o przyszłorocznych zasadach finansowania, w ramach których ważną rolę odgrywają zainicjowane już w Polsce nowe projekty. – W tym roku rozpoczynamy tworzenie Centrum Dokumentacyjno-Wystawowego Mniejszości Niemieckiej, poza tym startujemy z projektem „Deutsch AG”, który wspomoże nauczanie języka niemieckiego wśród uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej w trybie pozaszkolnym. Omawialiśmy temat wspierania tych i innych projektów kulturalnych i edukacyjnych w przyszłym roku – mówi Bernard Gaida.

W trakcie rozmów istotną rolę odegrał najnowszy raport komisji eksperckiej Rady Europy w sprawie wdrażania postanowień Karty języków mniejszościowych i regionalnych. – Mianowicie w raporcie znajdujemy słowa krytyki wobec decyzji polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej zakazującej jednoczesnego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz języka obcego w dwu ostatnich klasach szkoły podstawowej. Jak wiemy, kwestia ta została poruszona na ubiegłorocznym posiedzeniu polsko-niemieckiego okrągłego stołu i była powodem, dla którego Bundestag ostatecznie zadecydował przyznać Niemcom w Polsce wyższą pulę wsparcia na realizację projektów edukacyjnych, które to wsparcie obejmie też projekty przyszłoroczne – mówi Gaida.

 

 

Niemcy w Europie

Pod dyskusję poddano też temat wspierania wszystkich mniejszości niemieckich żyjących na terenie ponad 20 krajów Europy. Jak podkreśla Bernard Gaida, AGDM już w ubiegłym roku przyjęła rezolucję, która zwraca uwagę na zbyt niską skalę finansowego wsparcia. – Chodzi nam głównie o te najmniejsze społeczności niemieckie, czyli np. te, które zamieszkują kraje bałtyckie, Gruzję, Mołdawię czy Chorwację. Tamtejsze mniejszości liczą tylko kilka tysięcy członków, a udzielane im wsparcie często nie gwarantuje nawet możliwości działania w podstawowym zakresie, nie mówiąc o realizowaniu projektów zakrojonych na większą skalę – relacjonuje Bernard Gaida. Kolejna tura rozmów o wspieraniu mniejszości niemieckich oraz inicjatywach podejmowanych w Polsce ma się odbyć w nadchodzących miesiącach.

 

 

Rudolf Urban

Show More